Nawigacja

 • Klauzula informacyjna dla Rodziców/ Uczniów

  Klauzula informacyjna dla rodziców/uczniów

   

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

   

  informuję, że:

   

  1. Administratorem Pani/Pana - rodzica/ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie ul. Wojska Polskiego 22, tel. 862782124, email: szkola_podstawowanrjeden@op.pl

   

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole możliwy jest pod adresem email: dspn1wk@op.pl

   

  1. Dane osobowe Pani/Pana/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

   

   1. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

   

  1. Odbiorcami Pani/Pana/ucznia danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy z Administratorem w zakresie przez niego wskazanym.

   

  1. Pani/Pana/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone

   

   1. Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

   

  1. Posiada Pani/Pan/uczeń prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

   

  1. Pani/Panu/uczniowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

   

  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

   

  Administrator Danych Osobowych

   

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie

 • Uwaga Rodzice

  W dniu 13 września 2018r. odbędą się zebrania z Rodzicami według następującego planu:

  - godz. 16 30- spotkanie Rodziców klas 0- III z Dyrektorem w sali gimnastycznej, następnie z wychowawcami.

  - godz. 17 00 - spotkanie Rodziców klas IV - VIII z Dyrektorem w sali gimnastycznej, następnie z wychowawcami.

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

  Po dwóch miesiącach wakacyjnego odpoczynku, w poniedziałek, 3 września, rozbrzmiał pierwszy dzwonek roku szkolnego 2018/2019. Apel rozpoczynający nowy rok szkolny miał miejsce  na sali gimnastycznej. Uczniów wraz z rodzicami, grono pedagogiczne i pracowników szkoły, władze miasta, księdza dziekana oraz przewodniczącego Rady Rodziców  serdecznie przywitał dyrektor placówki- Lech Owczarczyk. W szczególny sposób powitano pierwszoklasistów i ich rodziców. Przed uczniami klas pierwszych wyjątkowy czas adaptacji w szkole  i rozpoczęcia poważnej nauki. Dyrektor szkoły przywitał również  nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w naszej szkole, jak też pożegnał  odchodzących na emeryturę.

  Ten rok szkolny będzie wyjątkowy  również dla absolwentów, którymi będą uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej. Przed nimi pierwszy egzamin w nowej formule. Dla naszej szkoły to szczególny rok, ze względu na przypadające w nim  święto 100. lecia naszej placówki. Dyrektor szkoły rozpoczynając nowy rok szkolny  zaprosił do włączenia się w przygotowania i obchody tego dnia.

  Na rok szkolny 2018/ 2019 wszystkim uczniom oraz kadrze pedagogicznej życzymy wielu sukcesów! Zdjęcia z uroczystości w Albumie.

 • Uwaga

  Uwaga

  Apel z okazji rozpoczęcie roku szkolnego planowany jest na godz. 8 30.

 • Wykaz podręczników

  Wykaz podręczników

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

   

  PRZEDSZKOLE

  Podręczniki (opłatę ponosi rodzic, dystrybucja nauczyciel)

  Kupuje rodzic:

  JĘZYK ANGIELSKI - ,,My First English Adventure 2" - podręcznik,

  ,,My First English Adventure 2 Activity Book 2" - ćwiczenie,  wyd. PEARSON

  RELIGIA - ,,Jestem dzieckiem Bożym" wyd. Jedność

   

  0 – zerówka

   Podręczniki (opłatę ponosi rodzic, dystrybucja nauczyciel)

  Kupuje rodzic:

  JĘZYK ANGIELSKI - ,,New English Adventure - Starter" wyd. PEARSON (podręcznik i ćwiczenie)

  RELIGIA - ,,Kocham dobrego Boga" wyd. Jedność

  Klasa I

  PODRĘCZNIKI  – zakup podręczników z dotacji – rozprowadzane będą w szkole

  Kupuje rodzic:

  RELIGIA  –  „Żyjemy w Bożym świecie” wyd. Jedność ( podręcznik)

   

  Klasa II

  PODRĘCZNIKI  – zakup podręczników z dotacji – rozprowadzane będą w szkole

  Kupuje rodzic:

  RELIGIA – „Idziemy do Jezusa” wyd. Jedność (podręcznik)

   

  Klasa III

  PODRĘCZNIKI  – zakup podręczników z dotacji – rozprowadzane będą w szkole

  Kupuje rodzic:
  RELIGIA – ,,Jezus jest z nami" wyd. Jedność   (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

   

  Klasa IV

  Podręczniki – zakup podręczników z dotacji – rozprowadzane będą w szkole

  Kupuje rodzic:

  RELIGIA – „Miejsca pełne bogactw” wyd. Jedność (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

   

  Klasa V

  Podręczniki – zakup podręczników z dotacji – rozprowadzane będą w szkole

  Kupuje rodzic:

                                 RELIGIA „Spotkania ubogacające”  wyd. Jedność (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

   

  Klasa VI

  Podręczniki – zakup podręczników z dotacji – rozprowadzane będą w szkole

  Kupuje rodzic:

  RELIGIA – „Tajemnice bogatego życia " wyd. Jedność (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

   

   Klasa VII

  Podręczniki – zakup podręczników z dotacji – rozprowadzane będą w szkole

   Kupuje rodzic:

  RELIGIA – „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” wyd. Jedność (podręcznik)

   

   Klasa VIII

  Podręczniki – zakup podręczników z dotacji – rozprowadzane będą w szkole

               Kupuje rodzic:

  RELIGIA- „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” wyd. Jedność -  podręcznik

   

 • Apel z okazji zakończenia roku szkolnego

  Apel z okazji zakończenia roku szkolnego

  Uwaga!

  Apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/ 2018 odbędzie się 22 czerwca o godz. 8 30.

 • Impreza czytelnicza

  Impreza czytelnicza promowana przez Fundację „Cała Polska Czyta dzieciom” stała się już w naszej szkole tradycją. Już od kilku lat organizujemy „Tydzień czytania dzieciom” W ciągu tych kilku dni zapraszamy rodziców, aby poczytali swoim pociechom. W tym roku, tak jak w ubiegłych latach rodzice chętnie zaangażowali się w naszą akcję. Wszyscy czytający reklamowali w tym roku książki zakupione w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Dla maluchów prezentowano i czytano fragmenty ich ulubionych książek: „Zły Kocurek”, „Czarownica i kot”, „A ja nie chcę być księżniczką”, „Żabi król”, ”Zła czarownica „ i inne. Uczniowie klas starszych woleli słuchać fragmentów książek , które wybrali w czasie głosowania. A były to następujące pozycje: ”Wiedźmin”, „Ucieczka w dzicz”, „Czerwona Piramida”. Akcja została przeprowadzona we wszystkich oddziałach, od pięciolatków do klas siódmych. Wszyscy czytelnicy z niecierpliwością czekają cały rok na to czytelnicze wydarzenie. Jest to wspaniała okazja, aby zaprezentować ciekawe książki oraz  zachęcić do czytania w czasie wakacji.

 • Noc bibliotek

  „Noc bibliotek” wystarczy rzucić to hasło, a do biblioteki ustawiają się kolejki chętnych biwakowiczów. W czasie tej szczególnej nocy na ,,moli książkowych"czekają różne atrakcje. Od kilku lat współpracujemy z Biblioteką Pedagogiczną  i korzystamy z zaproszenia. W bibliotece spędzamy czas do godziny 21, a potem wracamy do naszej szkolnej biblioteki. Tak też zorganizowaliśmy sobie czas i w tym roku. Wszystkie grupy, a było ich trochę (1 grupa pięciolatków, 2 grupy sześciolatków, 1 a, 1 b, 2 a, 3 c, i 5 b z noclegiem w szkole oraz klasy 3 a i 3 b bez noclegu) spotkały się w szkole przed godziną 1700 i poszliśmy do Biblioteki Pedagogicznej. Tam czekały na nas różne, atrakcje. Najmłodsze dzieci były oczarowane. Spotkały się z policjantami, udzielały pierwszej pomocy, tańczyły śpiewały, rozwiązywały rebusy, brały udział w ciekawych grach, oglądały film ale najprzyjemniejsza była degustacja grillowych przysmaków. Wszyscy  się zajadali. Około godziny 2100 (najedzeni i napici? ) ,  ubawieni wróciliśmy do naszej szkoły. Biwakowicze rozlokowali się w klasach, spożyli kolację , a że nikomu nie chciało się spać więc  rozpoczęliśmy „noc bibliotek „ Maluchy pooglądały nowe książki (były zachwycone), wychowawczynie poczytały a potem była dyskoteka i oglądanie ciekawych filmów. Jednak nadal nie chciało się spać. Chętni zostali zaproszeni do szkolnej biblioteki i tam czytaliśmy, to co podoba im się najbardziej- horrory. Treść jeżyła włosy na głowie, ale wszyscy słuchali. Było bardzo późno kiedy ostatni słuchacze „padli”. W salach zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. Następnego dnia żal było opuszczać szkolne mury. Zdjęcia w Albumie.

 • Obchody Dnia Dziecka

  Obchody Dnia Dziecka

  W tym roku Dzień Dziecka w naszej szkole obchodzony był w dwóch terminach. Najpierw świętowali uczniowie klas IV - VII. W dniu 29 maja zaplanowano dla nich mnóstwo atrakcji, a mianowicie: szkolne międzyklasowe rozgrywki sportowe, następnie mecz w piłkę siatkową kadra- uczniowie, a na zakończenie wyjście do kina na film ,,Bella i Sebastian 3".

  Natomiast najmłodsi swoje święto obchodzili 8 czerwca. Wtedy uczniowie klas 5- latki - III,  pod okiem swoich wychowawców bawili się na boisku szkolnym, korzystając z przygotowanych  atrakcji, w postaci dmuchanych zjeżdżalni oraz innych niespodzianek. W salach czekały słodości. Niektórzy wraz z wychowawcami udali się na pyszne lody.  Wszyscy uczniowie bawili się doskonale.

  Za pomoc w zorganizowaniu imprez szkolnych Dyrekcja, Rada Pedgaogiczna oraz Uczniowie bardzo serdecznie dziękują sponsorom: firmie DOMCZAR, Prezesowi Banku Spółdzielczego w Kolnie, właścicielowi Kwiaciarnii Panu Pawłowi Trzeciak.

  Zdjęcia w Albumie.

 • Jak nie czytam- jak czytam

  Jak nie czytam- jak czytam

  W dniu 8 czerwca, wzorem lat ubiegłych, w naszej szkole odbyła się ogólnopolska akcja czytelnicza pod tytułem ,,Jak nie czytam – jak czytam”. Wydarzenie to, jest niezwykle istotne, gdyż ma uświadomić nam odbiorcom, zarówno tym małym jaki i tym dużym, jak ważne w naszym życiu jest CZYTANIE. Akcja rozpoczęła się dość nietypowo, bo od przedstawienia pt.,, Królewna się nudzi”. O godzinie 9.00 na sali gimnastycznej zebrali się uczniowie z całej szkoły, by poznać historię pewnej rozkapryszonej mieszkanki pałacu, która by nauczyć się doceniać to, co ma, musiała najpierw wszystko stracić. Wszyscy z zaciekawieniem obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów z klasy IV a.  Ostatnim akcentem przed finalną akcją, był konkurs literacki. Zadaniem uczniów było wysłuchanie krótkiego fragmentu tekstu i jak najszybsze wskazanie tytułu książki, z której pochodzi. Szczęśliwcy wyłonieni z tłumu chętnych, za poprawną odpowiedź, zostali nagrodzeni upominkami w postaci książek.

  Gdy szkolny zegar wskazał godzinę 10.00 wszyscy usiedli wygodnie, wyjęli książki,  przyniesione ze sobą na akcję ( dla zapominalskich swoje zasoby udostępniła biblioteka szkolna) i zaczęli …CZYTAĆ. W sali zaległa cisza – maluchy z zaciekawieniem oglądały obrazki w ulubionych książkach, ci starsi, umiejący czytać, zagłębiali się w historie opowiedziane na kartach swoich dzieł. Uczniowie mogli podpatrzeć swoich nauczycieli pogrążonych w ulubionej lekturze. Sala gimnastyczna zamieniła się  na chwilę w jedną wielką czytelnię. O godzinie 11.00 uczniowie wrócili do swoich zajęć szkolnych, jednak na sali gimnastycznej, długo unosił się zapach książek i farby drukarskiej. Zdjęcia z imprezy w Albumie.

   

   

 • 300 zł wyprawki szkolnej dla każdego ucznia

  300 zł wyprawki szkolnej dla każdego ucznia

  Od 1 lipca 2018 r. będzie można składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia na każde uczące się dziecko w ramach programu „Dobry start”. 

  Świadczenie na każde dziecko uczące się w wieku do 20 (24) lat

  Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola lub  „zerówki”.

  300 zł wsparcia niezależnie od dochodu w rodzinie

  Świadczenie „Dobry start” przysługuje w jednakowej wysokości tj. 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko. Prawo do tego świadczenia przysługuje wszystkim rodzicom/opiekunom prawnym niezależnie od dochodu na członka rodziny.

  Świadczenie wypłacają te same instytucje, które wypłacają 500+

  Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” tj. urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

  Termin składania wniosków: 1 lipca – 30 listopada

  Od 1 lipca 2018 r. wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” będzie można składać online tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski będzie można składać także droga tradycyjną (papierową).

  Wnioski o wypłatę świadczenia na dany rok szkolny można składać do 30 listopada danego roku kalendarzowego.

  Złożenie wniosku do 31 sierpnia = wypłata świadczenia do 30 września

  Termin wypłaty świadczenia wynosi do 2 miesięcy od złożenia wniosku. Jednakże wnioski złożone od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. mają zagwarantowane rozpoznanie i wypłatę świadczenia do 30 września 2018 r.

  Wypłata świadczenia bez decyzji administracyjnej

  W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

  Źródło:

 • 100 lat Niepodległej- V Rajd rowerowy SP 1

            W dniu 24.05.2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  już  w  V Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. W tym roku to wydarzenie wpisało się w obchody 100. lecie niepodległej oraz realizację projektu ,,Bezdrożami Kolneńszczyzny" pod patronatem Towarzystwa Jan z Kolna. Tematycznie rajd związany był również z obchodami Podlaskich Dni Rodziny.

  Pogoda dopisała, uczestnicy - również. Po dotarciu na miejsce na ,,rowerzystów" czekał ciepły posiłek. W trakcie imprezy wszyscy mogli wziąć udział  w różnego rodzaju grach, konkursach i zawodach. Nagrody były sfinansowane ze środków Miasta Kolno i Starostwa Powiatowego w Kolnie. Za co serdecznie dziękujemy.

  Ogromne podziękowania należą się również funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej w Kolnie za zapewnienie bezpieczeństwa na trasie przejazdu. Dziękujemy również Rodzicom, na których jak zwykle mogliśmy liczyć.

  Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia tak udanej imprezy serdecznie dziękujemy. Zdjęcia w Albumie.

 • Wyniki konkursu o Marszałku Józefie Piłsudskim

  Wyniki konkursu o Marszałku Józefie Piłsudskim

  W dniu 11.05.2018 r. odbył się w naszej szkole „Konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim”. Konkurs został zorganizowany w ramach miejskich obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Był on adresowany do wszystkich zainteresowanych uczniów z klas IV- VII. Celem tego konkursu była popularyzacja wiedzy o głównym twórcy II Rzeczypospolitej i propagowanie wśród uczniów postaw patriotycznych na przykładzie jednego z najwybitniejszych Polaków XX wieku. W ten sposób chcieliśmy podkreślić ogromną rolę Józefa Piłsudskiego w odbudowie niepodległego państwa polskiego po 123 latach zaborów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że jego wkład w powstanie i funkcjonowanie Niepodległej miał charakter decydujący i bezsporny.

  W konkursie wzięło udział 50 uczniów. W ciągu 45 minut musieli oni udzielić odpowiedzi na 26 pytań (19 zamkniętych i 7 otwartych). Można było zdobyć 30 punktów.

  Podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018 zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

  Gratulacje dla wszystkich uczniów, którzy wzięli udział w konkursie!

   

   

   

   

   

  Wyniki konkursu:

  1.

  Bagiński Maciej (6a)- 30 p.

  2.

  Święczkowska Natalia (7a)- 29 p.

  Biedka Dominika (6b)- 29 p.

  3.

  Wojtczak Julia (7a)- 28 p.

  Sutkowska Magdalena (7b)- 28 p.

  Konopka Sylwia (7a)- 28 p.

  4.

  Zach Aleksandra (6b)– 27 p.

  Koryszewski Tomasz (7a)- 27 p.

  Kowalczyk Katarzyna (7a)- 27 p.

  5.

  Sielawa Kamila (7a)- 26 p.

  Stachelska Aleksandra (6b)- 26 p.

  Święszkowski Mateusz (7a)- 26 p.

  Domańska Nikola (5a)- 26 p.

  6.

  Ładosz Mariusz (5a)- 25 p.

  Trzcińska Amelia (7b)- 25 p.

  Lemańska Magdalena (7a)- 25 p.

  Chodnicka Dobrosława (7a)- 25 p.

  7.

  Szymańska Natalia (6b)- 24 p.

  Sosinowicz Julia (5b)- 24 p.

  Czereszewska Joanna (7a)- 24 p.

  8.

  Malinowska Klaudia (5a)- 22 p.

  Niedbała Natalia (6b)- 22 p.

  Nadolny Stanisław (6a)- 22 p.

  Malinowska Julia (5a)- 22 p.

  Ptak Natalia (7b)- 22 p.

  Polkowska Kaja (7b)- 22 p.

  Połomska Zuzanna (6b)- 22 p.

  9.

  Zadroga Adrianna (7b)- 21 p.

  Kulągowska Oliwia (6b)- 21 p.

  Klecińska Julita (5a)- 21 p.

  Kania Aleksandra (7b)- 21 p.

  10.

  Kleczyński Szymon (7a)- 20 p.

  Chmielewska Wiktoria (6b)- 20 p.

 • Z wizytą u weterynarza

  Z wizytą u weterynarza

   

  „Gdy Ci zwierzę zachoruje
  wiedz, że człowiek się znajduje,
  co wybrał zawód taki,
  w którym leczy się zwierzaki
  ”.

  W dniu 11.04.2018 roku, realizując temat: Obserwujemy i pielęgnujemy zwierzęta, uczniowie klas III i IV z koła przyrodniczego w naszej szkole, odwiedzili gabinet weterynaryjny ,,Zwierzak” mieszczący się na ulicy Kolejowej 3 w Kolnie. Dzięki uprzejmości lekarzy pracujących w tym gabinecie, dzieci mogły poznać tajniki tego niezwykłego zawodu.

  Panie i Panowie lekarze z wielką cierpliwością odpowiadali na wszystkie przygotowane przez uczniów pytania. Poznaliśmy sposoby pielęgnowania zdrowych zwierząt oraz ważniejsze choroby, na jakie mogą zachorować nasze pupile. Po tym spotkaniu mamy też większą świadomość, jak należy zachować się podczas kontaktu z chorymi i niebezpiecznymi zwierzętami.

  Dzieci aktywnie brały udział w spotkaniu, pytały o to jak zostać weterynarzem, czy jest to trudny zawód dla dziewcząt, czy to ciekawy zawód, po czym poznać, że nasze zwierzę jest chore, jakimi chorobami można zarazić się od zwierząt, jak często odrobaczać zwierzęta i wiele innych. Najwięcej pytań dotyczyło oczywiście psów i kotów, ale były też pytania dotyczące chomików, żółwi, a nawet koni. Na wszystkie pytania dzieci uzyskały wyczerpujące odpowiedzi. Uczniowie mieli też możliwość opowiedzenia o swoich zwierzętach.

  Dzieci dowiedziały się też o konieczności szczepień zwierząt i obowiązkowym przestrzeganiu higieny po każdej zabawie z pupilem.Miały także okazję zobaczyć „pacjenta”, jakim był młody kotek przyniesiony z ulicy, który uległ wypadkowi i tym gabinecie otrzymał niezbędną pomoc lekarską.

  To było ciekawe i potrzebne spotkanie. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolnie serdecznie dziękują lekarzom weterynarii z gabinetu ,,Zwierzak” za poświęcony czas i miłe przyjęcie mimo wielu obowiązków. Kto wie, może dzięki temu spotkaniu ktoś odkryje w sobie predyspozycje do niesienia pomocy zwierzętom i zostanie weterynarzem… Na pewno wzrosła świadomość dzieci, co to znaczy mądrze kochać zwierzęta i być za nie odpowiedzialnym!

  Uczestnicy projektu: Laboratorium Przyrodnicze, uczniowie klas III i IV z koła przyrodniczego z opiekunem Alicją Mrozik

 • Akademia z okazji 3 Maja

  Witaj Maj, 3 Maj – te słowa wybrzmiały dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 1, podczas uroczystości upamiętniającej uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Piękne teksty wierszy przeplatane słowami  patriotycznych pieśni na tle oryginalnej dekoracji wywoływały dreszczyk wzruszenia. Uroczystość przygotowali uczniowie z klas IV ,,a”, V ,,a” oraz VII ,,a” pod kierunkiem pań: Urszuli Samul i Ewy Wołczyńskiej.

   Cieszmy się, że jesteśmy Polakami i żyjemy w wolnej Ojczyźnie. Cieszmy się, że:

  „Powiewa na cztery świata strony

  Nasz polski sztandar biało-czerwony

  Biel razi w oczy

  Czerwień się żarzy

  Na najpiękniejszym ze wszystkich sztandarze”

  Zdjęcia z uroczystości w Albumie Fotograficznym.

 • Majówka

  Majówka

  Przypominamy, że w naszej szkole dni wolne od zajęć to:

   1 -  6 maja 2018r.

 • Uwaga konkurs historyczny

  Uwaga konkurs historyczny

  Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w naszej szkole odbędzie się 11 maja 2018 r.Konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim”. Celem tego konkursu jest popularyzacja wiedzy o głównym twórcy II Rzeczypospolitej i propagowanie wśród uczniów postaw patriotycznych na przykładzie jednego z najwybitniejszych i największych Polaków XX wieku. Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie!

  Regulamin konkursu

  1. Konkurs jest adresowany do wszystkich zainteresowanych uczniów klas IV- VII.

  2.Chętni uczniowie powinni zgłosić się do swoich nauczycieli historii(do 8 maja 2018 r.).

  3.Konkurs odbędzie się 11 maja 2018 r.(piątek) o godzinie 1000.

  4. Konkurs będzie miał formę testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi.

  5. Pytania testowe będą dotyczyć najważniejszych zagadnień związanych zarówno z działalnością polityczną i wojskową Marszałka, jak i z jego życiem osobistym.

  6. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a zwycięzcy(laureaci) konkursu także nagrody książkowe.

  7. Informacje o zwycięzcach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

  8. Nagrody książkowe zostaną wręczone przez Dyrektora szkoły podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

   

 • Śpiewające przedszkole

  Śpiewające przedszkole

  W poniedziałek 16 kwietnia 2017r. dzieciaki z grup przedszkolnych brały udział w eliminacjach szkolnych Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków ,,Mama, tata i ja". Jury do etapu eliminacji powiatowych zakwalifikowało następujących  uczestników:

  1 Natalia Jarzyło - 5- latki a

  2. Anna Chmielewska- 5- latki a

  3. Julia Góralczyk - grupa 0 ,,b"

  Gratulujemy i trzymamy kciuki.

 • Apel poświęcony patronowi naszej szkoły

  Apel poświęcony patronowi naszej szkoły

  27 marca obchodziliśmy najważniejsze święto w naszej szkole – Dzień Patrona. Jak co roku, na uroczystym apelu, zatrzymaliśmy się na chwilę nad postacią Tadeusza Kościuszki. W tym roku obejrzeliśmy program artystyczny pt. „Kościuszko w oczach współczesnych i pamięci potomnych”, który uświadomił nam, jak ważną rolę odgrywał nasz Patron w życiu Polaków i Amerykanów. Bohater za życia, bohater po śmierci i żyjąca po dziś legenda.  W roku 2017 minęła 200. rocznica śmierci przywódcy Insurekcji – pierwszego polskiego powstania.

          Uczniowie klas IV- VII   przedstawili zgromadzonym dokonania  Tadeusza Kościuszki w XVIII–wiecznej Polsce. Naczelnik Kościuszko był pierwszym przywódcą całego narodu walczącego o „wolność, całość, niepodległość”. Insurekcja została stłumiona, ale już w 1797 r. na ziemi włoskiej powstały Legiony Polskie, w 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe, a w 1863 r. - powstanie styczniowe. Nasz Patron zapoczątkował więc wieloletnią walkę o wolność Polski, którą ostatecznie odzyskaliśmy po I wojnie światowej. Legendę kościuszkowską utrwalono w XIX w. na obrazach malarza narodowego Jana Matejki ze słynnym „Kościuszko pod Racławicami”, a także „Panoramą Racławicką” pędzla Jana Styki i Wojciecha Kossaka.

  Montaż słowno- muzyczny przepełniony był patriotyzmem. Na zakończenie uczniowie mogli obejrzeć prezentację multimedialną związano z Patronem. Kolejnym elememntem apelu był quiz klas V- VII  dotyczący życia i dokonań naczelnika. Po dogrywce konkurs wygrał zespoł klas V.

          Uroczysty apel był też okazją do wręczenia nagród i dyplomów w konkursach przeprowadzonych ostatnio w naszej szkole oraz przedstawienia sukcesów  sportowców. Zdjęcia w Albumie

 • Sukcesy sportowe naszych uczniów

  Sukcesy sportowe naszych uczniów

   

  Piłka ręczna

  W Jabłoni Kościelnej w dniu 20.03.2018 rozegrano  Igrzyska Dzieci Grupy Zachodniej w Piłce Ręcznej Chłopców.  Szczypiorniści z SP1 w Kolnie wywalczyli awans na finał Igrzysk Województwa Podlaskiego SZS zajmując w całych zawodach drugie miejsce. Oznacza to, że chłopcy z Jedynki są już wśród ośmiu najlepszych szkół podstawowych w województwie w piłce ręcznej. Wkrótce odbędzie się następny etap tych rozgrywek.

  Pływanie

   W dniu 21.03.2018 na obiektach Parku Wodnego w Łomży  odbyły się Igrzyska Dzieci Grupy Zachodniej w Pływaniu Drużynowym.  Drużyna dziewcząt zajęła w klasyfikacji drużynowej trzecie miejsce. Tym samym uczennice uzyskały awans na finał Igrzysk Województwa Podlaskiego SZS, który niebawem będzie rozgrywany w Augustowie. Wszystkim gratulejemy.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
  18- 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22
 • (86)278-21-24
  Sekretarz szkoły - p. Joanna Socik

Galeria zdjęć