Nawigacja

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU LEKTUR DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

  1. Lektury z klas młodszych i literatura piękna(NIE podręczniki) można oddawać codziennie od 26 maja  w godz.  9.00-14.00.

  2. Lektury przynosimy do szkoły. Przy drzwiach wejściowych w holu wkładamy je do pojemnika, zachowując bezpieczną odległość od siebie..

  3. Pracownik obsługi przenosi je do biblioteki postępując zgodnie z procedurami.

  4. Osoba oddająca książkę koniecznie musi posiadać maseczkę oraz zdezynfekować ręce przy wejściu do szkoły.

   

 • Komunikat – Konkurs Kangur Matematyczny

  Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

  W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu tegorocznego konkursu drogą internetową (w godzinach popołudniowych)  za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.Tylko taka forma pozwoli uczniom, mimo pandemii zmierzyć się ze specyficznymi zadaniami „kangurowymi”.Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym.Proszę o zapoznanie się z terminarzem konkursu na stronie https://www.kangur-mat.pl  (dla każdej kategorii jest wyznaczony dzień i godzina, kiedy będzie się można zalogować i rozwiązać test).Konkurs jest rozgrywany w następujących kategoriach:ŻACZEK – KL.II MALUCH – KL. III i IV BENIAMIN – KL. V i VI KADET – KL. VII i VIII

  Szczegółowy terminarz konkursu dla każdej kategorii

  Bliższe informacje (login i hasło) dla uczestnika konkursu zostały przekazane za pomocą dziennika elektronicznego.PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ  Z INSTRUKCJĄ DLA UCZESTNIKA KONKURSU!!!https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/kangur_2020_Instrukcja_uczestnik.pdf

  Wszystkim życzymy powodzenia i jak najlepszych wyników!

  Szkolny Koordynator Konkursu

  Ewa Szczech

 • Komunikat dla uczniów klas ósmych

  Od poniedziałku 25.05.2020 r ZAPRASZAMY uczniów klas ósmych, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w zajęciach* konsultacyjnych(przygotowanie do egzaminu):

  Hanna Faszyńska 

  klasa VIII b  -  poniedziałek  6-7 lekcja    godz. 12 20 - 13 50  (sala 203)

  Urszula Samul  

  klasa VIII a  -  piątek   6-7 lekcja godz. 12 20 - 13 50  (sala 203)

  Krystyna Syrowik

  klasa VIII a i b  - wtorek  3 - 4 lekcja  9 40 - 11 10  (sala 205)

  Barbara Pikulińska

  klasa VIII a i b - środa  1-2 lekcja  8 00 - 9 30  (sala 105)

  *zajęcia odbywać się będą zgodnie z wytycznymi Covid-19

   

   

   

 • Wytyczne epidemiczne GIS, MZ i MEN

  Edukacja wczesnoszkolna

  Wytyczne GIS MZ i MEN dla szkoł podstawowych edukacja wczesnoszkolna.pdf

  Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

  Rekomendacje GIS zajecia rewalidacyjne.pdf

  Konsultacje z nauczycielami w szkole

  Wytyczne GIS MZ i MEN dla szkol konsultacje z nauczycielami w szkole.pdf

  Przeprowadzenie egzaminów

  Wytyczne Przeprowadzanie egzaminow.pdf

   

   

 • Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

  Warszawa, 13 maja 2020 r.

  Co ze szkołami do wakacji?

  Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – uruchamiamy stopniowo pracę szkół, placówek oświatowych, zajęcia specjalistyczne i wybrane formy kształcenia praktycznego.

  Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

  Już od początku najbliższego tygodnia otwieramy schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Wznowiona zostanie także działalność młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu. Wróci również możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi, które mają opinię lub orzeczenie o konieczności takich zajęć. Ponadto dajemy możliwość realizowania zajęć praktycznych przez słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia.

  Zajęcia praktyczne przygotowujące do końcowych egzaminów zawodowych

  Słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Przede wszystkim konieczna jest zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż.

  Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

  Zajęcia praktyczne z nauki jazdy pojazdami silnikowymi w branżowych szkołach I stopnia

  Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, będą mogli realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:• motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy;• samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik (w tym zawodzie szkoła dodatkowo przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej);• traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec.Chodzi o te zajęcia praktyczne, których nie można realizować na odległość. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Przede wszystkim wymagana jest zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Należy przy tym uwzględnić odrębne przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

  Praktyki zawodowe u pracodawców dla części uczniów technikum

  Od 4 maja br. uczniowie technikum mają możliwość skorzystania z dodatkowych form realizacji praktyk zawodowych. Od 25 maja br. uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać także z praktyk realizowanych u pracodawców. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

  Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

  W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

  Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

  Otwarcie schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolneOtwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Mowa tu o młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży, ogniskach pracy pozaszkolnej oraz placówkach specjalistycznych.

  Placówki te realizują systemowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Pełnią też rolę wspomagającą rodziny w funkcji opiekuńczej nad dziećmi. Stąd decyzja o powrocie tych jednostek systemu oświaty do pracy stacjonarnej.

  Placówki te będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.

  Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

  Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

  Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

  Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

  W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

  Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji Narodowej

 • Wieści z biblioteki

  W tym roku, w maju mija 75 lat od ukazania się pierwszego numeru dziecięcego czasopisma Świerszczyk. To nie do wiary, że pisemko ma już tyle lat. Jest to najbardziej popularne czasopismo wśród uczniów klas 1-3,ale sięgają po nie i starsi uczniowie. W naszej czytelni od lat zajmuje szczególne miejsce. Maluchy sięgają po nie bardzo często, bo zawsze można znaleźć tam coś ciekawego. Miłośnicy czytania odkryją interesujące opowiadania, wiersze, anegdoty i humorystyczne wierszyki. Matematycy zmierzą się z łamigłówkami i rebusami. Znajdzie się zawsze coś dla tych, którzy chcą spędzić miło czas grając w różne gry. I najważniejsza rzecz- zawsze jest jakiś konkursik. Oprócz tego Świerszczyk kusi oczy kolorową szatą graficzną. O historii  i zaletach czasopisma można by mówić i pisać wiele. Zapraszam do lektury krótkiego tekstu na temat historii czasopisma.

  Pozdrawiamy nauczyciele bibliotekarze

   

  Magazyn dla dzieci „Świerszczyk” – najstarsze czasopismo dla dzieci w Europie!  A wszystko zaczęło się tak…

  „Świerszczyk” z popiołów

  Był 1 maja 1945 roku. Trwała wojna. W wyzwolonej Łodzi, w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, ukazał się pierwszy numer „Świerszczyka”.

  Tytuł wymyśliła znana pisarka, Ewa Szelburg-Zarembina , późniejsza inicjatorka budowy Szpitala-Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka.
  Grający za kominem świerszcz miał być symbolem tego, co wiele dzieci utraciło w wojennej zawierusze – ciepła rodzinnego domu.
  Okładkę pierwszego numeru namalował znakomity ilustrator,
  Jan Marcin Szancer, natomiast pierwszą winietę „Świerszczyka” zaprojektował inny wybitny grafik, Eryk Lipiński, satyryk i długoletni redaktor naczelny „Szpilek”. Pierwszą redaktor naczelną „Świerszczyka” została pisarka, krytyk literacki i tłumaczka, Wanda Grodzieńska.

   W pierwszych latach działalności czasopismo zastępowało zniszczone podczas wojny podręczniki. W 1951 roku połączyło się z warszawskimi „Iskierkami” i zaczęło się ukazywać
  w „Naszej Księgarni”. „Świerszczyk”-Iskierki” wychodził do 1956 roku, kiedy czytelnicy zdecydowali o powrocie do nazwy „Świerszczyk”.

  Z dzisiejszej perspektywy wyraźnie widać, że historia zatoczyła koło – kiedyś „Świerszczyk” zastępował podręczniki, dzisiaj ukazuje się w wydawnictwie edukacyjnym. I w dalszym ciągu pomaga w nauce czytania i rozwija wyobraźnię

  https://swierszczyk.pl/data/5/0/d/1/default/50d1ff4dc09798250c890df510f6b5bc.jpg

   „Świerszczyk” a propaganda

  Przed 1956 rokiem, „Świerszczyk” , podobnie jak reszta prasy, podlegał cenzurze. Otrzymywał wytyczne, o czym należy pisać, a co pominąć milczeniem.

  Dzięki mądrości redaktorów „Świerszczykowi” udało się nie angażować w politykę.
  „Jedynie słuszną linię programową” prezentowały… tłumaczenia baśni narodów ZSRR. Śmierć Stalina pismo musiało jednak uczcić portretem wodza na okładce.

  https://swierszczyk.pl/data/0/6/0/7/default/0607a8492f88a3d706233410a9725390.jpg

   „Świerszczyk” rekordzista

  W latach 50. i 60. do „Świerszczyka” przychodziło nawet 7 tysięcy listów miesięcznie!

  Dzisiaj listy w kopercie to rzadkość – czytelnicy wolą wysyłać e-maile lub odwiedzać profil Świerszczyka, Bajetana Hopsa, na Facebooku

  Na początku lat 70. „Świerszczyk” bił wszelkie rekordy popularności. Czasopismo systematycznie zwiększało nakład i ukazywało się wtedy w 900 tysiącach egzemplarzy!

  https://swierszczyk.pl/data/9/5/e/a/default/95eab4568ebe6d89168acb7acd9fcec3.jpg

   „Świerszczyk” na Politechnice

   

  https://swierszczyk.pl/data/b/b/6/a/default/bb6a870bbacd1b60822b342db6442b82.jpg

  W marcu 1968 r. zgromadzona w gmachu Politechniki Warszawskiej młodzież grała podobno w zamieszczoną w „Świerszczyku” grę. Na budynku Politechniki Warszawskiej pojawił się natomiast transparent: „Prasa kłamie. Tylko <Świerszczyk> pisze prawdę”.

  Kiedy ustały protesty, „Świerszczyk” otrzymał od studentów pamiątkowy list i znaczek studenta Politechniki.

  „Świerszczyk” w magazynie

  Na początku lat 90. „Świerszczyk” przeżył prawdziwą rewolucję! Z literackiego tygodnika zmienił się w magazyn dla dzieci pełen wywiadów, reportaży i reklam.

  Dzisiaj „Świerszczyk” to miesięcznik, a priorytetem jest dostarczenie młodym czytelnikom literatury i ilustracji na najwyższym poziomie. Obecny kształt czasopismo zawdzięcza wydawnictwu edukacyjnemu Nowa Era, w którym ukazuje się od 2005 r. Wspomaganie pracy z tekstem, budowanie i rozwijanie struktur poznawczych, rozwijanie zasobu słownictwa i poprawności składniowej, wdrażanie systemu hierarchii wartości to tylko niektóre zalety rubryk znajdujących się czasopiśmie. „Świerszczyk” to nowoczesne pismo z tradycjami. Mądre i piękne. Jedyne takie na rynku!

   „Świerszczyk” i ludzie

  „Świerszczyk” zawsze miał szczęście do ludzi. Najwybitniejsi twórcy literatury dziecięcej i najlepsi polscy ilustratorzy oddawali swe pióra i pędzle do dyspozycji zielonego przyjaciela dzieci.

  Współpracowali z nim i przyjaźnili się przez dziesięciolecia.

  Lata 40.  I 50. XX wieku

  https://swierszczyk.pl/data/1/d/b/6/default/1db6ac98b98099d8ade78b9c79fc3432.jpg

  Literaci: Wiera Badalska, Helena Bechlerowa, Wanda Chotomska, Wincenty Faber, Danuta Gellnerowa, Stanisław Grochowiak, Czesław Janczarski, Mira Jaworczakowa, Anna Kamieńska, Ludwik Jerzy Kern, Maria Kownacka, Tadeusz Kubiak, Joanna Kulmowa, Irena Landau, Hanna Łochocka, Ewa Nowacka, Józef Ratajczak, Maria Terlikowska, Marta Tomaszewska, Danuta Wawiłow.

  Lata 60.  i  70. XX wieku

  https://swierszczyk.pl/data/b/4/b/5/default/b4b5cd7f6ea7ef3dd5b2bf6d2985de6c.jpg

  Graficy: Julian Bohdanowicz, Tomasz Borowski, Bohdan Butenko, Jerzy Flisak,
  Elżbieta Gaudasińska, Hanna Krajnik, Maria Mackiewicz, Wiesław Majchrzak,
  Krystyna Michałowska, Hanna Nowak, Wanda i Bogusław Orlińscy, Zbigniew Rychlicki, Ewa Salomon, Olga Siemaszkowa, Jan Marcin Szancer, Bożena Truchanowska, Józef Wilkoń, Zdzisław Witwicki, Hanna Zakrzewska.

  Lata 70.  i  80. XX wieku

  https://swierszczyk.pl/data/f/0/f/1/default/f0f1964699d03c906363e051cad30e8e.jpg

  I nic się pod tym względem nie zmieniło. „Świerszczyk” w dalszym ciągu skupia wokół siebie najwybitniejszych polskich twórców. Są to m.in.

   Od 2005 roku

  https://swierszczyk.pl/data/6/6/0/8/default/660856de28911d15af126d84d688525a.jpg

  Literaci: Paweł Beręsewicz, Alicja Biedronka, Marcin Brykczyński, Dorota Gellner, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Melania Kapelusz, Grzegorz Kasdepke, Irena Landau, Maria Ewa Letki, Anna Onichimowska, Elżbieta Pałasz, Marcin Przewoźniak, Zofia Stanecka, Zofia Staniszewska, Małgorzata Strzałkowska, Natalia Usenko, Grzegorz Wasowski, Małgorzata Węgrzecka, Wojciech Widłak, Rafał Witek, Ewa Zachara.

  Od 2008 roku

  https://swierszczyk.pl/data/7/3/9/d/default/739d0f353b6c2de3effa2e2f407031b8.jpg

   

  Graficy: Anita Andrzejewska, Małgorzata Bieńkowska, Marcin Bruchnalski, Bogna Pniewska, Bohdan Butenko, Iwona Cała, Kacper Dudek, Maria Ekier, Piotr Fąfrowicz, Krystyna Lipka-Starbałło, Andrzej Pilichowski-Ragno, Ewa Poklewska-Koziełło, Piotr Rychel, Joanna Sedlaczek, Maciej Trzepałka, Katarzyna Warpas, Elżbieta Wasiuczyńska, Magdalena Wosik, Beata Zdęba, Agnieszka Żelewska.

  Redaktor naczelne i Redaktorzy naczelni

   Wanda Grodzieńska (1945–1955) 

  Władysław Kozłowski (1955–1968)

  Bolesław Zagała (1969–1983)

  Anna Kowalska (1983–1992)

  Zdzisław Nowak (1992–1993)

  Dorota Oleksiak (1993–1995)

  Grzegorz Kasdepke (1995–2000)

  Halina Ostaszewska (2000–2001)

  Marcin Przewoźniak (2001)

  Katarzyna Szantyr-Królikowska (2001–2008)

  Małgorzata Węgrzecka (od 2008)

   „Świerszczyk” zwycięzca

  •  Mały Dong – najcenniejsza Świerszczykowa nagroda – przyznana przez dzieci w konkursie Fundacji Świat Dziecka.
  •  Nagroda Polskiej Sekcji IBBY za Upowszechnianie Czytelnictwa (2009).

  https://swierszczyk.pl/data/7/e/2/b/default/7e2bfa02bc5bb376b13ce6394c1f8310.jpg

   

  • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wieloletnie upowszechnianie ambitnej kultury dla dzieci (2015).

  https://swierszczyk.pl/data/e/b/4/0/default/eb40e2e9d66730677a328a30cd366b11.jpg

   

   

   

 • Informacje na temat konkursu matematycznego Kangur 2020

  Ważne informacje na temat konkursu matematycznego Kangur 2020 znajdują  się pod zamieszczonym linkiem:

 • Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

   

  Nasza szkolna biblioteka  zawsze pamięta o wszystkich  swoich  czytelnikach. W tym trudnym  dla nas wszystkich czasie polecam do przejrzenia kilka ciekawych stron.

  WolneLektury.pl

  Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska.

  Lektury.gov.pl

  Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

  ChmuraCzytania.pl

  Chmura Czytania zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów, m.in. Conrada, Kafki czy Czechowa. Nie wymaga logowania.

  Masz tę moc - ebook o koronawirusie

  Wydawnictwo Olesiejuk wydało świetnego, darmowego ebooka na temat koronawirusa dla młodszych uczniów. Jak wyjaśnić, czym jest wirus, dlaczego ich życie stało się tak dziwne i jak zapobiegać się jego rozprzestrzenianiu?

  Polona.pl

  Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe.

  O KORONAWIRUSIE

  Masz tę moc

  Świetny i darmowy ebook o koronawirusie dla dzieci (i nie tylko). Od Wydawnictwa Olesiejuk. Jak wyjaśnić dzieciom, czym jest wirus, dlaczego ich życie stało się tak dziwne i jak zapobiegać jego rozprzestrzenianiu? 

  OFERTY FIRM

  Empik Premium bezpłatnie przez 60 dni

  Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy e-booków i audiobooków dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i iPhone’a.

  Jak skorzystać z promocji?

  1. Na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres e-mail, na który zostanie przesłany kod.
  2. Otrzymany kod wprowadź na stronie: https://www.empik.com/premium/kupon
  3. Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już tam konto) na empik.com.
  4. Aktywuj usługę Empik Premium.
  5. Pobierz aplikację Empik Go na smartfona i zaloguj się.

  Nie jest wymagane podanie danych karty kredytowej i po zakończeniu okresu promocyjnego użytkownik nie zostanie obciążony opłatami.

  iCzytam.pl

  Serwis iCzytam.pl oferuje kilkadziesiąt darmowych książek onnline i audiobooków podzielonych na grupy wiekowe: 2-5 lat6-9 lat i ponad 9 lat.

  Publio - darmowe ebooki

  Publio to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków za darmo. Jednak są to głównie lektury należące do domeny publicznej i poradniki.

  Nexto

  Księgarnia Nexto oferuje około 100 darmowych ebooków, z których większość to poradniki, lektury i podręczniki.

  AUDIOBOOKI

  Polska-Poezja.pl

  Serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich aktorów. Za darmo, w serwisie YouTube.

  Spotify

  Spotify to serwis umożliwiający słuchanie nieprzebranej liczby piosenek, audycji, podcastów itp. W wersji płatnej oferuje oczywiście znacznie więcej, jednak także wersja bezpłatna uprawnia do dużego wyboru bajek, legend i opowiadań dla dzieci. Wymaga rejestracji. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach mobilnych i komputerach.

  Audio-Bajki.pl

  Nagrania bajek dostępne za darmo w serwisie YouTube.

  Bajkowisko.pl

  Serwis oferuje wiele nagrań bajek i audiobooków dla dzieci. Na stronie można za darmo przesłuchać 3 bajki, reszta dostępna jest na kanale YouTube.

  Polskie Radio Dzieciom

  Zarejestrowane audycje radiowe dla dzieci, zgrupowane w kilku kategoriach: Bajkowy kącik, Opowieści ludów świata, Wieczorne pogaduchy, Słuchowisko, Książki do poduchy. Wszystko bezpłatnie i bez konieczności  logowania.

  M. Staszewska

   

 • Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

 • Magiczne chwile zatrzymane w kadrze!


  ​​​​​​​.

  W dniu 5 maja 2020 roku rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pod hasłem ,,Zostańmy w domu” zorganizowany w świetlicy szkolnej.

  Konkurs miał charakter amatorski i skierowany był do wszystkich dzieci zapisanych do świetlicy i ich rodziców. Głównym celem konkursu było nie tyle wykonanie artystycznych zdjęć, co zaangażowanie rodzin do wspólnej zabawy, propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu i integracja środowiska szkolnego.

   Do konkursu przystąpiło 6 dzieci. Nadesłane zdjęcia odznaczały się oryginalnością ujęcia tematu, humorem, pomysłowością i tajemniczością. Dzieci bardzo się zaangażowały, wypiekały ciasteczka, gimnastykowały się a nawet wykonywały maseczki, tak bardzo teraz pożądane!

   Patronat nad konkursem objął Pan dyrektor Lech Owczarczyk, który ufundował dla dzieci nagrody książkowe.

  Jury w składzie: Alicja Mrozik i Ewa Szczech, wychowawczynie grup świetlicowych,

   nagrodziły dzieci w kilku kategoriach.

  • Oliwia Paliwda kl. 2a  I miejsce za estetyczny zapis rzeczywistści, świadczący o wrażliwości fotografa!
  • Aleksander Głębiewski kl. 2a  I miejsce za humr i optymizm płynący z obrazu!
  • Oliwia Czuba kl. 1c  I miejsce za t, że odważnie zrezygnowała z prezentacji poszczególnych osób na rzecz pokazania tego co istotne.
  • Julia Góralczyk kl. 2b  I miejsce za piękny prtret z serduszkiem.
  • Adrianna Brawska  kl. 2a  I miejsce za radsny portret z braciszkiem.
  • Patryk Zalewski  kl. 1a  I miejsce za prpagowanie poprzez fotografię idei aktywności fizycznej.

  Dzieciom i rodzicom gratulujemy i dziękujemy za udział we wspólnej zabawie. Dzięki Państwa zaangażowaniu powstał ciekawy, fotograficzny reportaż z czasu domowej izolacji spowodowanej pandemią. Zachęcamy do dalszych fotograficznych poszukiwań …i do udziału w kolejnych konkursach! Dyplomy i nagrody będą do odebrania w sekretariacie szkoły w dniu 7 maja 2020 roku. Zapraszamy też do galerii zdjęć na stronie szkoły.

  Alicja Mrozik, Ewa Szczech.

 • Apel do Rodziców

  Szanowni Rodzice!

   

  Jestem nauczycielem bibliotekarzem i na co dzień zachęcam Państwa dzieci do czytania. Wiem, jak dużo mają Państwo teraz obowiązków, więc nie proponuję kolejnych zajęć online. Korzystając z okazji do bezpośredniego kontaktu, chcę tylko krótko i zwięźle zachęcić Państwa do czytania dzieciom.

   

  Każdy z nas zastanawia się czasem, co może zrobić jeszcze lepiej, by zapewnić dziecku dobrą przyszłość, a obecnie – by we względnym spokoju przetrwać ten trudny czas. Odpowiedź jest prosta: czytać dzieciom książki. A gdy są starsze, to czytać je razem z nimi.

   

  Wszystkie badania wskazują, że czytanie redukuje poziom stresu najskuteczniej z powszechnie dostępnych czynności, więc to idealna odskocznia na czas kwarantanny.

   

  Pomijając czas pandemii, czytanie daje nam wymierne korzyści na każdym etapie dojrzewania. Początkowo wzmacnia więź z rodzicami i poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie rozwijając umysł i wyobraźnię. Później uczy koncentracji, odcinania się od bodźców, powiadomień i szumu informacyjnego. Gdy dziecko jest starsze, wiedza i emocje wyniesione z książek wzmacniają pewność siebie, umożliwiają tak ważne u nastolatków mówienie „nie”. Wreszcie, w skali całego życia, czytanie daje szczęście. Badania udowadniają bowiem, że ludzie czytający dla przyjemności są bardziej zadowoleni z życia, lepiej wykształceni, kreatywni, zajmują wyższe stanowiska i lepiej zarabiają.

   

  Jednocześnie dane są nieubłagane. Wynika z nich, że jeżeli dziecko nie wyniesie nawyku czytania z domu, to z reguły nie czyta dla przyjemności jako dorosły. Szkoła, biblioteka i rówieśnicy mogą pomagać rozwijać te zainteresowania, ale tworzy je z reguły rodzina. Jeżeli według badań ponad połowa dorosłych w ogóle nie czyta książek, to ponad połowa dzieci będzie na starcie pozbawiona szansy na skorzystanie z powyższych atutów.

   

  Wspólne czytanie jest też naturalnym sposobem komunikacji i budowania rodzinnych więzi. To czas, w którym dziecko jest blisko rodzica, czuje się bezpieczne, ważne i naprawdę Państwa słucha. Świat, który znamy, nasze zasady i poglądy, powstały m.in. w naszych domach, gdy rodzice lub dziadkowie czytali dzieciom bajki i legendy lub opowiadali historie.

   

  Wystarczy czytać kilkadziesiąt minut dziennie, by zbudować w dziecku nawyk, dać proste narzędzie, dzięki któremu będzie w stanie lepiej się rozwijać w samodzielnym życiu.

   

   

   

  Z wyrazami szacunku

  Nauczyciele pracujący w szkolnej bibliotece

 • Drodzy Rodzice i Uczniowie!


  Zgodnie z odgórnymi wytycznymi od   25 marca 2020 r. wszystkich uczniów obowiązuje edukacja na odległość i realizacja podstawy programowej.

   

  Nauczyciele wysyłają informacje przede wszystkim na konto dziecka(w zależności od wieku do rodzica).

  To zalogowanie się dziecka na swoje konto daje możliwość kontaktu z nauczycielem i odczytanie wszystkich wiadomości. Nauczyciel widzi, który uczeń jest zalogowany i ma możliwość weryfikacji aktywności dziecka w danej chwili.

   

  W związku z powyższym od środy 25.03.2020r. każdy nauczyciel będzie  do dyspozycji ucznia  w godzinach wynikających z planu lekcji. Do uczniów będą przesyłane wiadomości z e-dziennika, jak też odpowiednie linki, prezentacje, edytowalne pliki, które będą mogli oni odesłać po wykonaniu (zgodnie z podaną przez danego nauczyciela instrukcją). Częściej tego typu zadania będą dotyczyły uczniów ze starszych klas. Natomiast nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej będą przesyłać zadania do wykonywania w ćwiczeniach i kartach pracy. Przesyłając materiały do ucznia w e-dzienniku nauczyciele będą mogli zaznaczyć W ZADANIU DOMOWYM opcję z MOŻLIWOŚCIĄ ODESŁANIA ZROBIONEGO ZADANIA PRZEZ UCZNIA(tylko wówczas, kiedy nauczyciel zaznaczy taką możliwość)
  Od jutra obecność uczniów będzie  sprawdzana i zaznaczana na podstawie logowania się na swoich kontach w danym dniu. UCZNIÓW PROSZĘ ABY LOGOWALI SIĘ TYLKO ZE SWOICH KONT (NIE Z KONT RODZICÓW).

   

  Uwaga!

   

  UCZNIOWIE LOGUJĄ SIĘ  TYLKO I WYŁĄCZNIE NA SWOJE KONTO, A NIE NA KONTO RODZICA

  RODZICE NATOMIAST TYLKO NA SWOJE KONTO (aplikacja mobilna nie daje możliwości odczytu wiadomości!). W przypadku zgubienia loginu i hasła proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.

   

  Proszę o zachowanie samodyscypliny w odrabianiu zadań(przypominam, że zaczynamy pracę zgodnie z planem lekcji) pamiętając o higienie pracy.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do kontaktu z poszczególnymi nauczycielami.

  Życzę powodzenia i pozdrawiam serdecznie.

  Dyrektor szkoły Lech Owczarczyk


   

 • Uwaga Rodzice!

  Informujemy, że od poniedziałku  16.03.2020 r. w naszej szkole jest prowadzone nauczanie zdalne poprzez e-dziennik Librus (https://portal.librus.pl/rodzina). W związku z tym nauczyciele przesyłają uczniom  polecenia  do samodzielnej pracy w domu. Bardzo prosimy, żeby uczniowie logowali się na swoich kontach internetowych (nie korzystając z aplikacji mobilnych na telefonach komórkowych) i wykonywali zadane prace. Rodziców zaś prosimy o dopilnowanie tych działań.

  Dodatkowo uczniowie klas I-VIII mogą skorzystać z e-ćwiczeń zamieszczonych na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

  Informujemy również, iż rekrutacja dzieci do grup 5-6 latków została  przedłużona do końca kwietnia 2020 r.

  Dokumenty związane z zapisem dziecka do szkoły  rodzice mogą wypełniać i przesyłać drogą elektroniczną na adres szkola_podstawowanrjeden@op.pl . Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej we wcześniejszym ogłoszeniu  związanym z rekrutacją dzieci do naszej szkoły.

  Dyrektor szkoły Lech Owczarczyk

 • Uwaga Rodzice!

  Od 12 do 25 marca zajęcia w naszej placówce zostają zawieszone. Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 12 i 13 marca w razie potrzeby będą zorganizowane działania opiekuńcze.

  Rodzicu,
  - zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  - jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  - przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  - rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  - śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

  Uczniu,

  - pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

  - przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

  - odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

  - przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.


  Dyrektor szkoły Lech Owczarczyk

 • Komunikat dla mieszkańców

   

        W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i zagrożeniem pojawienia się przypadków zachorowań w naszym mieście, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda odwołuje wszystkie imprezy o charakterze masowym (kulturalne, sportowe) organizowane przez Miasto Kolno i jednostki podległe miastu. Burmistrz prosi również wszystkich innych organizatorów imprez w Kolnie o ich odwołanie. Decyzja ta ma charakter profilaktyczny w celu zminimalizowania skutków ewentualnego pojawienia się wirusa w Kolnie. Mieszkańców Kolna prosimy o zachowanie spokoju i przestrzeganie zasad higieny.

 • Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

  Czym jest koronawirus?

  Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

  Jak często występują objawy?

  Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

  Kto jest najbardziej narażony?

  Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

  Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

  Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

  Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

  Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „przeniosły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

 • Święto patrona szkoły

  ,,Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi".

  Te słowa patrona naszej szkoły - Tadeusza Kościuszki przyświecały w tym roku obchodom święta szkoły. Z tej okazji odbył się uroczysty apel. Poprzez montaż słowno- muzyczny uczniowie przenieśli nas w okres dzieciństwa i młodości Tadeusza Kościuszki. Przypomnieli również jego główne zasługi dla Ojczyzny. Była to doskonała lekcja historii, zwłaszcza dla maluchów(5- 6 latków). Wszystkim uczestnikom i osobom odpowiedzialnym za przygotowanie tej uroczystości należą się podziękowania i gromkie brawa.

 • Dzień Czarnego Kota

  Obchody Światowego Dnia Kota cieszą się wśród uczniów naszej szkoły dużą popularnością i święto to stało się tradycją. Jest to również okazja, aby zwrócić uwagę przede wszystkim na los bezdomnych kotów. Nie zapominamy również, w tym dniu reklamować książek o kociej tematyce. Kilka dni przed świętem, ogłoszenia ,,zakomunikowały”, że w tym roku będziemy obchodzić Dzień Czarnego Kota. Miłośnicy kotów, bywalcy czytelni oraz ci, którzy chcą się dobrze bawić w tym dniu, malują na twarzy czarny nosek, wąsy i upodabniają się do kota. Wszyscy chętni i żądni zabawy spotykają się w bibliotece 17 lutego. Pytaniom o szczegóły imprezy nie było końca. Nadszedł upragniony dzień i już od samego rana w świetlicy szkolnej zaczęły pojawiać się koty, wszystkie czarne Jako pierwsza grupa do szkolne czytelni zawitała wataha kotów z 1 c. Kocurki oglądały wystawy książkowe. Opowiadały o swoich domowych kotach, o ich zwyczajach i przyzwyczajeniach. Wspominano również o dzikich kotach żyjących na wolności. Poznaliśmy gatunki dziko żyjące nie tylko w Polsce, ale również w najdzikszych zakątkach świata.

  Kulminacyjnym punktem spotkania było jednak  białe, smaczne, pachnące, prosto od krowy Mleko. Kotki z 1 c piły je oczywiście przy pomocy języczków tak jak przystało na małe kocięta. Następnie w czytelni pojawiały się inne grupy kociąt : sześcioletnie kociaki i koty z klas pierwszych. Każda grupa spędzała miło czas w czytelni, poznawała ciekawostki dotyczące kociego rodu, w każdej klasie czytaliśmy i polecaliśmy do czytania książki o kotach. Przebojem stała się książeczka o przygodach kota Cykora, kota, którego przygarnęła zła czarownica i książka o przygodach Złego Kocurka. Inną atrakcją tego dnia był ,,materacyk”, na którym leżał chory kotek. Uczniowie klas starszych bardzo chętnie wcielali się w rolę chorego kotka i chociaż przez chwilę mogli poleżeć w łóżeczku i odpocząć od szkolnego zgiełku.

  Na wszystkich odwiedzających w tym dniu bibliotekę, czekał łyk  mleczka. Można śmiało powiedzieć, że biblioteka tego dnia stała się krainą mlekiem płynącą. Na zakończenie dnia resztki tego cudownego napoju skonsumowały świetlicowe kotki.  

 • Uwaga Rodzice

  Zapisy do 5 i 6 - latków na rok szkolny 2020/ 2021

   

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie informuje,

  że w dniach od 2 marca do 25 marca 2020 r.

  prowadzone będą zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych (5-latki) i (6-latki) na rok szkolny

  2020/2021.

                     Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu złożenia podania i wniosku o przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

   

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolnie

   

  Pliki do pobrania znajdują się poniżej:

 • Poświąteczna promocja

  Minęły Święta Bożego Narodzenia i nadszedł czas powrotu do szkoły.  7 stycznia, głodni wiedzy uczniowie stawili  się do szkoły. Już od progu poczuli się  „jak w Biedronce” . Czekała na nich promocja w szkolnej bibliotece. Nie sposób było z niej nie skorzystać.

  Oferta promocyjna była niezwykle atrakcyjna i oczywiście związana z rozwijaniem czytelnictwa u uczniów.  Za jedną wypożyczoną książkę, każdy uczeń otrzymał dwie słodkie niespodzianki, za dwie książki, cztery cukierki, itd.

  Po ogłoszeniu szczegółów akcji, w bibliotece szkolnej pojawił tłum zainteresowanych uczniów. Liczba  petentów była tak duża, że kolejka kończyła się na korytarzu. Książki zaczynały znikać z półek w ,,zastraszającym” tempie.  Równie szybko pustoszał worek z niespodziankami. Po dwóch godzinach akcji biblioteczne półki  znacznie się przerzedził, a mocno nadwyrężony worek ze słodkościami  był zupełnie pusty.  Wielu uczniów mimo uczciwego ,,stania” w kolejce nie zdążyło skorzystać z promocji, stąd też promocja książkowa została kontynuowana w kolejnym dniu.  sytuacja powtórzyła się. Bibliotekę szkolną odwiedziła tłum uczniów spragnionych książkowych wrażeń i oczywiście słodkości.

  Gdy ostatnie cukierkowe niespodzianki, a wraz z nimi książki znikały z biblioteki, na twarzach uczniów dało się zauważyć nieukrywany smutek i żal.  Jednak Drodzy Uczniowie, nie wszystko stracone… W planach są kolejne akcje promocyjne, które z pewnością zaspokoją pragnienie, spragnionych i zniecierpliwionych czytelników.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
  18- 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22
 • (86)278-21-24
  Sekretarz szkoły - p. Joanna Socik

Galeria zdjęć