• Informacje o programie

    •  

      

     Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych. Jest on inicjatywą edukacyjną Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

     Wsparcie finansowe jest przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, oraz umiejętności w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

     Program jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

     Nasza szkoła  otrzymała w ramach programu  wsparcie finansowe

     na całość zadania w kwocie 111 300 zł.

      

     Wyposażenie zakupione w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” będzie regularnie wykorzystywane na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i uroczystościach szkolnych.

     Nasi uczniowie będą programować, projektować, konstruować, fotografować a przede wszystkim rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.