Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
  18- 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22
 • (86)278-21-24
  Sekretarz szkoły - p. Joanna Socik
Poniedziałek 20.09.2021

 

Serdecznie witamy na stronie internetowej naszej szkoły.

 

Zapraszamy do czytania wiadomości oraz oglądania zdjęć w Albumie fotograficznym.

 

 

Miłych wrażeń.

Statistics

liczba odwiedzin: 1268979

Aktualności

 • Szanowni Rodzice

  informujemy, że na zebraniach klasowych w dniu 14.09.2021, będzie można złożyć deklarację w sprawie ewentualnej chęci zaszczepienia dziecka w trzecim tygodniu września.

  Druk deklaracji do pobrania ze strony szkoły w zakładce “Strefa Rodzica″/ “Profilaktyka COVID – 19”.

  Druki te od jutra będą dostępne również w Sekretariacie Szkoły.

  Przypominamy, że szczepienie ma charakter całkowicie dobrowolny.

  Wszystkie szczegóły i informacje umieściliśmy również na stronie www szkoły, w zakładce “Strefa Rodzica “Profilaktyka COVID – 19”

 • Szanowni Rodzice,


  na podstawie § 10f Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 20 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.

  W ramach zajęć wspomagających planuje się realizację zajęć wynikających z potrzeb uczniów. Zajęcia będą prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami, w grupie liczącej co najmniej 10 uczniów (może być to także grupa międzyoddziałowa lub międzyklasowa), w liczbie godzin – 15 na oddział.
  Zajęcia będą odbywać się po lekcjach. Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach składają na pierwszej wywiadówce szkolnej dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów, które Państwo zadeklarujecie w terminie do 17 września 2021 r. Wzór deklaracji do pobrania
  Zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów, a złożona deklaracja jest wiążąca.

 • Uwaga

  Dzieci z grup pięciolatków jako jedyne rozpoczynają rok szkolny (w normalnym trybie zajęć od godz. 7 00 do max 16 00) w budynku po dawnym gimnazjum.

  Klasy pierwsze rozpoczynają nowy rok szkolny od spotkania z Dyrektorem szkoły, które odbędzie się w sali gimnastycznej o godzinie 800. Następnie uczniowie udadzą się z wychowawcami do następujących sal:

  Klasa I a- sala 108 - wychowawca Beata Boć

  Klasa I b- sala 102- wychowawca- Monika Gumienna

  Klasa I c- sala 107- wychowawca- Marta Downar

 • Szanowni Państwo,

  Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

  W wytycznych zostały zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. Podkreślono w nich również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dołączamy do wiadomości. Znajdą je Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r.

 • WYPRAWKA 5 - LATKA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  1. Papier xero biały - 1 ryza.
  2. Papier xero kolorowy – 1 ryza.
  3. Kredki ołówkowe Bambino – 12 szt.
  4. Klej w sztyfcie – 2 szt.
  5. Klej w tubce 1 szt.
  6. Blok techniczny biały A4- 2 szt.
  7. Blok techniczny kolorowy A4 - 2 szt.
  8. Folia piankowa lub blok papierów brokatowych- 1 szt.
  9. Nożyczki metalowe – 1 szt.
  10. Gumka do ścierania- 1 szt.
  11. Temperówka- 1 szt.
  12. Ołówek- 2 szt.
  13. Kolorowanki- 2 szt.
  14. Teczka papierowa z gumką- 3 szt.
  15. Plastelina duża - 1 szt.
  16. Farby plak
 • WYPRAWKA 6 - LATKA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  1. Papier xero biały - 1 ryza.
  2. Papier xero kolorowy – 1 ryza.
  3. Kredki ołówkowe Bambino – 12 szt.
  4. Klej w sztyfcie – 2 szt.
  5. Klej w tubce 1 szt.
  6. Blok techniczny biały A4- 2 szt.
  7. Blok techniczny kolorowy A4 - 2 szt.
  8. Folia piankowa lub blok papierów brokatowych- 1 szt.
  9. Nożyczki metalowe – 1 szt.
  10. Gumka do ścierania- 1 szt.
  11. Temperówka- 1 szt.
  12. Ołówek- 2 szt.
  13. Kolorowanki- 2 szt.
  14. Teczka papierowa z gumką- 3 szt.
  15. Plastelina duża - 1 szt.
  16. Farby plak
 • PIĘCIOLATKI

  JĘZYK ANGIELSKI - ,,My First English Adventure - 2" wyd. PEARSON (podręcznik i ćwiczenie)

  RELIGIA – ,,Spotkania Dzieci Bożych” – D. Kurpiński, J. Snopek, wyd. Jedność Kielce

  ZERÓWKA

  JĘZYK ANGIELSKI - ,,New English Adventure - Starter" wyd. PEARSON (podręcznik i ćwiczenie)

  RELIGIA - ,,Tak Jezus mnie kocha”- ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, D. Kurpiński, wyd. Jedność Kielce

  RELIGIA

  Kl. I:

 • Informujemy, że podczas pikniku wojskowego „Zostań Żołnierzem RP” w dniu 15 sierpnia br. będzie uruchomiony punkt spisowy NSP 2021. Zachęcamy do skorzystania z możliwości dokonania spisu.

 • W dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 10 00 uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/ 2021. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście Ks. Kan. Stanisław Uradziński - Dziekan Kolneński, Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kleczyński, Kadra Pedagogiczna oraz Pracownicy szkoły. Dyrektor szkoły Lech Owczarczyk podziękował za długoletnią pracę osobom odchodzącym na emeryturę. Następnie wręczył świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe najlepszym uczniom. Ci spośród nich, którzy przez cały pobyt w szkole nigdy na półrocze, czy na koniec roku szkolnego nie uzyskali oceny dostatecznej złożyli swój podpis w Złotej Księdze. Tradycyjnie wybrano również Tadeuszka wśród Uczniów i Nauczycieli oraz Sportowca Roku. Dziewczętom, które uświetniały apele i uroczystości szkolne swoim śpiewem wręczono statuetki. Na zakończenie wyróżniona grupa dziewcząt zaśpiewała przygotowane piosenki.

 • W tym roku szkolnym odbywały się zajęcia projektowe dla dzieci z grup zerowych ,,Super start przedszkolaka". W ramach zajęć finansowanych ze środków Funduszu Europejskiego i Unii Europejskiej uczniowie mogli uczestniczyć w następujących zajęciach: zajęcia dodatkowe rozwijające podstawowe kompetencje i umiejętności matematyczno - techniczne, zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności porozumiewania się w językach obcych- język angielski, zajęcia dodatkowe rozwijające podstawowe kompetencje informatyczne. Pracownie zostały wzbogacone w różnorodne pomoce i sprzęt do pracy, z których uczniowie i nauczyciele ustawicznie korzystali. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich proponowanych formach rozwijających ich kompetencje. Na pewno umiejętności i wiadomości zdobyte w trakcie trwania projektu zaowocują w trakcie dalszej edukacji.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
  18- 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22
 • (86)278-21-24
  Sekretarz szkoły - p. Joanna Socik

Galeria zdjęć