Nawigacja

 • Drodzy Ósmoklasiści!!!

  Od dnia 31 lipca 2020 r. (piątek) zapraszamy po odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty.

 • Uwaga- zapisy do świetlicy szkolnej

  Uwaga- zapisy do świetlicy szkolnej!

   

  Ruszają zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/ 21.

   Zainteresowani Rodzice uczniów z klas 0- III,  proszeni są o wypełnienie karty przyjęć dziecka (zamieszczonej w załączniku  nr 1). Kartę należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły do 20 lipca 2020 r. lub wypełnioną przesłać drogą elektroniczną na adres szkola_podstawowanrjeden@op.pl

  W przypadku braku możliwości wydruku karty będą dostępne także w sekretariacie szkoły.

  *Zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców można dostarczyć w późniejszym terminie.

 • Drodzy Uczniowie!

  Drodzy Uczniowie i Absolwenci!

  Dziś świętujemy zakończenie roku szkolnego. W zdobywaniu wiedzy pomagali Wam nauczyciele, rozbudzając ciekawość świata oraz motywując do działań – za co Im serdecznie dziękuję.

  Wręczane Wam, Moi Drodzy świadectwa, nagrody i wyróżnienia są podsumowaniem Waszej pracy.

  Już jutro zaczynają się wakacje. Przez dwa miesiące będziecie odpoczywać. Życzę więc, aby czas wakacji był czasem dobrego odpoczynku, radosnym i pełnym pozytywnych wrażeń oraz nabierania sił do dalszych wyzwań.

  Mam nadzieję, że taki sam entuzjazm będzie towarzyszyć Wam nie tylko, gdy usłyszycie ostatni dzwonek, ale również we wrześniu, gdy wypoczęci wrócicie w szkolne mury, by pełni energii i zapału kontynuować zdobywanie doświadczeń, wiedzy i umiejętności.

  Lech Owczarczyk i pracownicy SP  nr 1 w Kolnie

 • Jak reagować na świadectwo szkolne?

  Zbliża się zakończenie roku szkolnego. Reakcja rodzica na uzyskane oceny przez dziecko, może wzmocnić motywację zewnętrzną lub zaburzyć dokonanie samodzielnej oceny. Poniższe wskazówki pomogą wzmocnić relację z dzieckiem oraz dokonać oceny Jego działań. Dyrektor szkoły Lech Owczarczyk REAKCJA-NA-SWIADECTWO-SZKOLNE

 • Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

  Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie!

  Przed nami kilka ostatnich dni roku szkolnego. Zapewne wszyscy zastanawiacie się, jak będzie wyglądał uroczysty odbiór świadectw w piątek?

  Na pewno inaczej niż to było rok temu!

  Przedstawiamy harmonogram spotkań z wychowawcami klas w dniu 26 czerwca 2020.

  Zakonczenie_roku_szkolnego.docx

 • Harmonogram i procedura zwrotu podręczników i lektur szkolnych

 • Ósmoklasisto

  Jest to czas, który sprzyja napięciu i zamartwianiu się o to jak pójdą egzaminy.

  Dlatego w tym czasie skup się na odpoczynku i zadbaj o Swój spokój…OSMOKLASISTO.docx​​​​​​​

 • Egzamin Ósmoklasisty

  Drodzy Ósmoklasiści,

  myślimy o Was ciepło i mocno trzymamy  kciuki.

  POWODZENIA  NA  EGZAMINIE !

  Lech Owczarczyk

  wraz z  Radą Pedagogiczną SP 1

   

  Informujemy także, że w dniach 16 - 18 czerwca 2020 r. w naszej szkole odbywają się egzaminy ósmoklasistów.

  Pozostali uczniowie w dniach 16 - 18 czerwca NIE MAJĄ lekcji, ponieważ nauczyciele pracują w komisjach egzaminacyjnych.

  Na lekcje zapraszamy od 19  do 25 czerwca.

 • Uwaga Ósmoklasiści

  Przedstawiamy procedury, obowiązujące w trakcie przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty (16-18.06.2020).

  WYTYCZNE Przeprowadzanie egzaminow dla uczniow.pdf

 • 1 czerwca Dzień Dziecka

  Dyrekcja wraz z całą Radą Pedagogiczną

 • Harmonogram konsultacji z uczniami ważny od 1 czerwca 2020 r.

  Zachęcamy do zapoznania się z terminami konsultacji z nauczycielami, jednocześnie apelujemy o maksymalne wykorzystania ostatnich dni roku szkolnego w celu uzupełnienia braków z poszczególnych przedmiotów. Dyrekcja 

  Wykaz terminow konsultacji z uczniami.docx 

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU LEKTUR DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

  1. Lektury z klas młodszych i literatura piękna(NIE podręczniki) można oddawać codziennie od 26 maja  w godz.  9.00-14.00.

  2. Lektury przynosimy do szkoły. Przy drzwiach wejściowych w holu wkładamy je do pojemnika, zachowując bezpieczną odległość od siebie..

  3. Pracownik obsługi przenosi je do biblioteki postępując zgodnie z procedurami.

  4. Osoba oddająca książkę koniecznie musi posiadać maseczkę oraz zdezynfekować ręce przy wejściu do szkoły.

   

 • Komunikat – Konkurs Kangur Matematyczny

  Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

  W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu tegorocznego konkursu drogą internetową (w godzinach popołudniowych)  za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.Tylko taka forma pozwoli uczniom, mimo pandemii zmierzyć się ze specyficznymi zadaniami „kangurowymi”.Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym.Proszę o zapoznanie się z terminarzem konkursu na stronie https://www.kangur-mat.pl  (dla każdej kategorii jest wyznaczony dzień i godzina, kiedy będzie się można zalogować i rozwiązać test).Konkurs jest rozgrywany w następujących kategoriach:ŻACZEK – KL.II MALUCH – KL. III i IV BENIAMIN – KL. V i VI KADET – KL. VII i VIII

  Szczegółowy terminarz konkursu dla każdej kategorii

  Bliższe informacje (login i hasło) dla uczestnika konkursu zostały przekazane za pomocą dziennika elektronicznego.PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ  Z INSTRUKCJĄ DLA UCZESTNIKA KONKURSU!!!https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/kangur_2020_Instrukcja_uczestnik.pdf

  Wszystkim życzymy powodzenia i jak najlepszych wyników!

  Szkolny Koordynator Konkursu

  Ewa Szczech

 • Komunikat dla uczniów klas ósmych

  Od poniedziałku 25.05.2020 r ZAPRASZAMY uczniów klas ósmych, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w zajęciach* konsultacyjnych(przygotowanie do egzaminu):

  Hanna Faszyńska 

  klasa VIII b  -  poniedziałek  6-7 lekcja    godz. 12 20 - 13 50  (sala 203)

  Urszula Samul  

  klasa VIII a  -  piątek   6-7 lekcja godz. 12 20 - 13 50  (sala 203)

  Krystyna Syrowik

  klasa VIII a i b  - wtorek  3 - 4 lekcja  9 40 - 11 10  (sala 205)

  Barbara Pikulińska

  klasa VIII a i b - środa  1-2 lekcja  8 00 - 9 30  (sala 105)

  *zajęcia odbywać się będą zgodnie z wytycznymi Covid-19

   

   

   

 • Wytyczne epidemiczne GIS, MZ i MEN

  Edukacja wczesnoszkolna

  Wytyczne GIS MZ i MEN dla szkoł podstawowych edukacja wczesnoszkolna.pdf

  Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

  Rekomendacje GIS zajecia rewalidacyjne.pdf

  Konsultacje z nauczycielami w szkole

  Wytyczne GIS MZ i MEN dla szkol konsultacje z nauczycielami w szkole.pdf

  Przeprowadzenie egzaminów

  Wytyczne Przeprowadzanie egzaminow.pdf

   

   

 • Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

  Warszawa, 13 maja 2020 r.

  Co ze szkołami do wakacji?

  Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – uruchamiamy stopniowo pracę szkół, placówek oświatowych, zajęcia specjalistyczne i wybrane formy kształcenia praktycznego.

  Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

  Już od początku najbliższego tygodnia otwieramy schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Wznowiona zostanie także działalność młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu. Wróci również możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi, które mają opinię lub orzeczenie o konieczności takich zajęć. Ponadto dajemy możliwość realizowania zajęć praktycznych przez słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia.

  Zajęcia praktyczne przygotowujące do końcowych egzaminów zawodowych

  Słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Przede wszystkim konieczna jest zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż.

  Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

  Zajęcia praktyczne z nauki jazdy pojazdami silnikowymi w branżowych szkołach I stopnia

  Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, będą mogli realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:• motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy;• samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik (w tym zawodzie szkoła dodatkowo przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej);• traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec.Chodzi o te zajęcia praktyczne, których nie można realizować na odległość. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Przede wszystkim wymagana jest zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Należy przy tym uwzględnić odrębne przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

  Praktyki zawodowe u pracodawców dla części uczniów technikum

  Od 4 maja br. uczniowie technikum mają możliwość skorzystania z dodatkowych form realizacji praktyk zawodowych. Od 25 maja br. uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać także z praktyk realizowanych u pracodawców. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

  Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

  W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

  Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

  Otwarcie schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolneOtwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Mowa tu o młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży, ogniskach pracy pozaszkolnej oraz placówkach specjalistycznych.

  Placówki te realizują systemowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Pełnią też rolę wspomagającą rodziny w funkcji opiekuńczej nad dziećmi. Stąd decyzja o powrocie tych jednostek systemu oświaty do pracy stacjonarnej.

  Placówki te będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.

  Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

  Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

  Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

  Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

  W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

  Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji Narodowej

 • Wieści z biblioteki

  W tym roku, w maju mija 75 lat od ukazania się pierwszego numeru dziecięcego czasopisma Świerszczyk. To nie do wiary, że pisemko ma już tyle lat. Jest to najbardziej popularne czasopismo wśród uczniów klas 1-3,ale sięgają po nie i starsi uczniowie. W naszej czytelni od lat zajmuje szczególne miejsce. Maluchy sięgają po nie bardzo często, bo zawsze można znaleźć tam coś ciekawego. Miłośnicy czytania odkryją interesujące opowiadania, wiersze, anegdoty i humorystyczne wierszyki. Matematycy zmierzą się z łamigłówkami i rebusami. Znajdzie się zawsze coś dla tych, którzy chcą spędzić miło czas grając w różne gry. I najważniejsza rzecz- zawsze jest jakiś konkursik. Oprócz tego Świerszczyk kusi oczy kolorową szatą graficzną. O historii  i zaletach czasopisma można by mówić i pisać wiele. Zapraszam do lektury krótkiego tekstu na temat historii czasopisma.

  Pozdrawiamy nauczyciele bibliotekarze

   

  Magazyn dla dzieci „Świerszczyk” – najstarsze czasopismo dla dzieci w Europie!  A wszystko zaczęło się tak…

  „Świerszczyk” z popiołów

  Był 1 maja 1945 roku. Trwała wojna. W wyzwolonej Łodzi, w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, ukazał się pierwszy numer „Świerszczyka”.

  Tytuł wymyśliła znana pisarka, Ewa Szelburg-Zarembina , późniejsza inicjatorka budowy Szpitala-Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka.
  Grający za kominem świerszcz miał być symbolem tego, co wiele dzieci utraciło w wojennej zawierusze – ciepła rodzinnego domu.
  Okładkę pierwszego numeru namalował znakomity ilustrator,
  Jan Marcin Szancer, natomiast pierwszą winietę „Świerszczyka” zaprojektował inny wybitny grafik, Eryk Lipiński, satyryk i długoletni redaktor naczelny „Szpilek”. Pierwszą redaktor naczelną „Świerszczyka” została pisarka, krytyk literacki i tłumaczka, Wanda Grodzieńska.

   W pierwszych latach działalności czasopismo zastępowało zniszczone podczas wojny podręczniki. W 1951 roku połączyło się z warszawskimi „Iskierkami” i zaczęło się ukazywać
  w „Naszej Księgarni”. „Świerszczyk”-Iskierki” wychodził do 1956 roku, kiedy czytelnicy zdecydowali o powrocie do nazwy „Świerszczyk”.

  Z dzisiejszej perspektywy wyraźnie widać, że historia zatoczyła koło – kiedyś „Świerszczyk” zastępował podręczniki, dzisiaj ukazuje się w wydawnictwie edukacyjnym. I w dalszym ciągu pomaga w nauce czytania i rozwija wyobraźnię

  https://swierszczyk.pl/data/5/0/d/1/default/50d1ff4dc09798250c890df510f6b5bc.jpg

   „Świerszczyk” a propaganda

  Przed 1956 rokiem, „Świerszczyk” , podobnie jak reszta prasy, podlegał cenzurze. Otrzymywał wytyczne, o czym należy pisać, a co pominąć milczeniem.

  Dzięki mądrości redaktorów „Świerszczykowi” udało się nie angażować w politykę.
  „Jedynie słuszną linię programową” prezentowały… tłumaczenia baśni narodów ZSRR. Śmierć Stalina pismo musiało jednak uczcić portretem wodza na okładce.

  https://swierszczyk.pl/data/0/6/0/7/default/0607a8492f88a3d706233410a9725390.jpg

   „Świerszczyk” rekordzista

  W latach 50. i 60. do „Świerszczyka” przychodziło nawet 7 tysięcy listów miesięcznie!

  Dzisiaj listy w kopercie to rzadkość – czytelnicy wolą wysyłać e-maile lub odwiedzać profil Świerszczyka, Bajetana Hopsa, na Facebooku

  Na początku lat 70. „Świerszczyk” bił wszelkie rekordy popularności. Czasopismo systematycznie zwiększało nakład i ukazywało się wtedy w 900 tysiącach egzemplarzy!

  https://swierszczyk.pl/data/9/5/e/a/default/95eab4568ebe6d89168acb7acd9fcec3.jpg

   „Świerszczyk” na Politechnice

   

  https://swierszczyk.pl/data/b/b/6/a/default/bb6a870bbacd1b60822b342db6442b82.jpg

  W marcu 1968 r. zgromadzona w gmachu Politechniki Warszawskiej młodzież grała podobno w zamieszczoną w „Świerszczyku” grę. Na budynku Politechniki Warszawskiej pojawił się natomiast transparent: „Prasa kłamie. Tylko <Świerszczyk> pisze prawdę”.

  Kiedy ustały protesty, „Świerszczyk” otrzymał od studentów pamiątkowy list i znaczek studenta Politechniki.

  „Świerszczyk” w magazynie

  Na początku lat 90. „Świerszczyk” przeżył prawdziwą rewolucję! Z literackiego tygodnika zmienił się w magazyn dla dzieci pełen wywiadów, reportaży i reklam.

  Dzisiaj „Świerszczyk” to miesięcznik, a priorytetem jest dostarczenie młodym czytelnikom literatury i ilustracji na najwyższym poziomie. Obecny kształt czasopismo zawdzięcza wydawnictwu edukacyjnemu Nowa Era, w którym ukazuje się od 2005 r. Wspomaganie pracy z tekstem, budowanie i rozwijanie struktur poznawczych, rozwijanie zasobu słownictwa i poprawności składniowej, wdrażanie systemu hierarchii wartości to tylko niektóre zalety rubryk znajdujących się czasopiśmie. „Świerszczyk” to nowoczesne pismo z tradycjami. Mądre i piękne. Jedyne takie na rynku!

   „Świerszczyk” i ludzie

  „Świerszczyk” zawsze miał szczęście do ludzi. Najwybitniejsi twórcy literatury dziecięcej i najlepsi polscy ilustratorzy oddawali swe pióra i pędzle do dyspozycji zielonego przyjaciela dzieci.

  Współpracowali z nim i przyjaźnili się przez dziesięciolecia.

  Lata 40.  I 50. XX wieku

  https://swierszczyk.pl/data/1/d/b/6/default/1db6ac98b98099d8ade78b9c79fc3432.jpg

  Literaci: Wiera Badalska, Helena Bechlerowa, Wanda Chotomska, Wincenty Faber, Danuta Gellnerowa, Stanisław Grochowiak, Czesław Janczarski, Mira Jaworczakowa, Anna Kamieńska, Ludwik Jerzy Kern, Maria Kownacka, Tadeusz Kubiak, Joanna Kulmowa, Irena Landau, Hanna Łochocka, Ewa Nowacka, Józef Ratajczak, Maria Terlikowska, Marta Tomaszewska, Danuta Wawiłow.

  Lata 60.  i  70. XX wieku

  https://swierszczyk.pl/data/b/4/b/5/default/b4b5cd7f6ea7ef3dd5b2bf6d2985de6c.jpg

  Graficy: Julian Bohdanowicz, Tomasz Borowski, Bohdan Butenko, Jerzy Flisak,
  Elżbieta Gaudasińska, Hanna Krajnik, Maria Mackiewicz, Wiesław Majchrzak,
  Krystyna Michałowska, Hanna Nowak, Wanda i Bogusław Orlińscy, Zbigniew Rychlicki, Ewa Salomon, Olga Siemaszkowa, Jan Marcin Szancer, Bożena Truchanowska, Józef Wilkoń, Zdzisław Witwicki, Hanna Zakrzewska.

  Lata 70.  i  80. XX wieku

  https://swierszczyk.pl/data/f/0/f/1/default/f0f1964699d03c906363e051cad30e8e.jpg

  I nic się pod tym względem nie zmieniło. „Świerszczyk” w dalszym ciągu skupia wokół siebie najwybitniejszych polskich twórców. Są to m.in.

   Od 2005 roku

  https://swierszczyk.pl/data/6/6/0/8/default/660856de28911d15af126d84d688525a.jpg

  Literaci: Paweł Beręsewicz, Alicja Biedronka, Marcin Brykczyński, Dorota Gellner, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Melania Kapelusz, Grzegorz Kasdepke, Irena Landau, Maria Ewa Letki, Anna Onichimowska, Elżbieta Pałasz, Marcin Przewoźniak, Zofia Stanecka, Zofia Staniszewska, Małgorzata Strzałkowska, Natalia Usenko, Grzegorz Wasowski, Małgorzata Węgrzecka, Wojciech Widłak, Rafał Witek, Ewa Zachara.

  Od 2008 roku

  https://swierszczyk.pl/data/7/3/9/d/default/739d0f353b6c2de3effa2e2f407031b8.jpg

   

  Graficy: Anita Andrzejewska, Małgorzata Bieńkowska, Marcin Bruchnalski, Bogna Pniewska, Bohdan Butenko, Iwona Cała, Kacper Dudek, Maria Ekier, Piotr Fąfrowicz, Krystyna Lipka-Starbałło, Andrzej Pilichowski-Ragno, Ewa Poklewska-Koziełło, Piotr Rychel, Joanna Sedlaczek, Maciej Trzepałka, Katarzyna Warpas, Elżbieta Wasiuczyńska, Magdalena Wosik, Beata Zdęba, Agnieszka Żelewska.

  Redaktor naczelne i Redaktorzy naczelni

   Wanda Grodzieńska (1945–1955) 

  Władysław Kozłowski (1955–1968)

  Bolesław Zagała (1969–1983)

  Anna Kowalska (1983–1992)

  Zdzisław Nowak (1992–1993)

  Dorota Oleksiak (1993–1995)

  Grzegorz Kasdepke (1995–2000)

  Halina Ostaszewska (2000–2001)

  Marcin Przewoźniak (2001)

  Katarzyna Szantyr-Królikowska (2001–2008)

  Małgorzata Węgrzecka (od 2008)

   „Świerszczyk” zwycięzca

  •  Mały Dong – najcenniejsza Świerszczykowa nagroda – przyznana przez dzieci w konkursie Fundacji Świat Dziecka.
  •  Nagroda Polskiej Sekcji IBBY za Upowszechnianie Czytelnictwa (2009).

  https://swierszczyk.pl/data/7/e/2/b/default/7e2bfa02bc5bb376b13ce6394c1f8310.jpg

   

  • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wieloletnie upowszechnianie ambitnej kultury dla dzieci (2015).

  https://swierszczyk.pl/data/e/b/4/0/default/eb40e2e9d66730677a328a30cd366b11.jpg

   

   

   

 • Informacje na temat konkursu matematycznego Kangur 2020

  Ważne informacje na temat konkursu matematycznego Kangur 2020 znajdują  się pod zamieszczonym linkiem:

 • Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

   

  Nasza szkolna biblioteka  zawsze pamięta o wszystkich  swoich  czytelnikach. W tym trudnym  dla nas wszystkich czasie polecam do przejrzenia kilka ciekawych stron.

  WolneLektury.pl

  Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska.

  Lektury.gov.pl

  Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

  ChmuraCzytania.pl

  Chmura Czytania zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów, m.in. Conrada, Kafki czy Czechowa. Nie wymaga logowania.

  Masz tę moc - ebook o koronawirusie

  Wydawnictwo Olesiejuk wydało świetnego, darmowego ebooka na temat koronawirusa dla młodszych uczniów. Jak wyjaśnić, czym jest wirus, dlaczego ich życie stało się tak dziwne i jak zapobiegać się jego rozprzestrzenianiu?

  Polona.pl

  Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe.

  O KORONAWIRUSIE

  Masz tę moc

  Świetny i darmowy ebook o koronawirusie dla dzieci (i nie tylko). Od Wydawnictwa Olesiejuk. Jak wyjaśnić dzieciom, czym jest wirus, dlaczego ich życie stało się tak dziwne i jak zapobiegać jego rozprzestrzenianiu? 

  OFERTY FIRM

  Empik Premium bezpłatnie przez 60 dni

  Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy e-booków i audiobooków dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i iPhone’a.

  Jak skorzystać z promocji?

  1. Na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres e-mail, na który zostanie przesłany kod.
  2. Otrzymany kod wprowadź na stronie: https://www.empik.com/premium/kupon
  3. Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już tam konto) na empik.com.
  4. Aktywuj usługę Empik Premium.
  5. Pobierz aplikację Empik Go na smartfona i zaloguj się.

  Nie jest wymagane podanie danych karty kredytowej i po zakończeniu okresu promocyjnego użytkownik nie zostanie obciążony opłatami.

  iCzytam.pl

  Serwis iCzytam.pl oferuje kilkadziesiąt darmowych książek onnline i audiobooków podzielonych na grupy wiekowe: 2-5 lat6-9 lat i ponad 9 lat.

  Publio - darmowe ebooki

  Publio to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków za darmo. Jednak są to głównie lektury należące do domeny publicznej i poradniki.

  Nexto

  Księgarnia Nexto oferuje około 100 darmowych ebooków, z których większość to poradniki, lektury i podręczniki.

  AUDIOBOOKI

  Polska-Poezja.pl

  Serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich aktorów. Za darmo, w serwisie YouTube.

  Spotify

  Spotify to serwis umożliwiający słuchanie nieprzebranej liczby piosenek, audycji, podcastów itp. W wersji płatnej oferuje oczywiście znacznie więcej, jednak także wersja bezpłatna uprawnia do dużego wyboru bajek, legend i opowiadań dla dzieci. Wymaga rejestracji. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach mobilnych i komputerach.

  Audio-Bajki.pl

  Nagrania bajek dostępne za darmo w serwisie YouTube.

  Bajkowisko.pl

  Serwis oferuje wiele nagrań bajek i audiobooków dla dzieci. Na stronie można za darmo przesłuchać 3 bajki, reszta dostępna jest na kanale YouTube.

  Polskie Radio Dzieciom

  Zarejestrowane audycje radiowe dla dzieci, zgrupowane w kilku kategoriach: Bajkowy kącik, Opowieści ludów świata, Wieczorne pogaduchy, Słuchowisko, Książki do poduchy. Wszystko bezpłatnie i bez konieczności  logowania.

  M. Staszewska

   

 • Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
  18- 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22
 • (86)278-21-24
  Sekretarz szkoły - p. Joanna Socik

Galeria zdjęć