• Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

     • To już kolejny rok, gdy szkolnym kalendarzem rządzi pandemia. Kolejny kwiecień, gdy szkoła w zasadzie jest pusta. W tym roku mieliśmy odrobinę szczęścia, bo w szkole są dwie grupy sześciolatków. Mogliśmy świętować 23 kwietnia-Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Tradycyjnie ten dzień poświęcony jest promocji literatury i czytelnictwu, a także problematyce związanej z ochroną praw autorskich. Jest to również okazja do dyskusji na temat roli książki, jako źródła wiedzy oraz jej roli w życiu każdego człowieka, tak samo małego i wielkiego. W naszej szkole zaczęliśmy świętowanie od samego rana. W szkolnej świetlicy od godziny 7 rano trwała „ciężka praca”. Maluchy mogły wcielić się w rolę pisarza-twórcy książki i stworzyć swoją wymarzoną książkę. Faktem jest, że dzieci nie umiały pisać, ale powstawały „przecudne” rysunkowe historie. Świetliczaki były tak pochłonięte pracą, że niektórzy z oporami szli do swoich pracowni na zajęcia „bo musieli dokończyć swoje książeczki”.

      Po śniadaniu, gdy wszyscy doładowali swoje baterie, rozpoczęliśmy dalszą część spotkań. W klasach pojawiła się niezapowiedziana ”Pani Książka”. Zaskoczenie było ogromne. Pani Książka opowiadała o tym, jak powstają „najciekawsze wytwory ludzkiej” myśli czyli książki, pokazywała jakie „książkowe skarby” można znaleźć w szkolnej bibliotece. Maluchy dowiedziały się, że każda książka może zabrać je w bajkowy świat, że przeglądając „Atlas geograficzny” pojadą w cudowną podróż po całym świecie. Encyklopedie, słowniki, leksykony odkryją przed nimi magię słów, pojęć i terminów. Książki z bajkami zabiorą ich w świat fantazji. Z bohaterami książek mogą poznawać fantastyczne zakątki, mogą przeżywać niesamowite przygody, spotykać fantastyczne stwory. Na koniec spotkania Pani Książka opowiedziała historię - przygodę pierwszoklasisty, który nie chciał nauczyć się czytania i pisania, a szkołę traktował jak plac zabaw. Dzieciom bardzo podobało się opowiadanie. Wszyscy słuchali opowieści o przygodach niesfornego Jacusia z otwartymi ustami. Momentami w klasie wybuchał głośny śmiech, gdy szalony Jacuś wpadał na genialne pomysły. Maluchy z żalem żegnały się z Panią Książką, ale zapewniały, że będą pojawiać się często w szkolnej bibliotece.

      W tym roku szkolnym działania zmierzające do promocji czytelnictwa rozszerzyliśmy również i na starszych czytelników biblioteki, czyli nauczycieli. Każdy z nich otrzymał skromny upominek, do którego dołączona była karteczka z tytułem książki polecanej do czytania. Akcja spotkała się z ogromnym odzewem. Biblioteczne drzwi, można powiedzieć, że „nie zamykały się”. Wszyscy chcieli do czytania ksiązki sugerowane przez panią Książkę. W tym świątecznym, książkowym dniu biblioteka, mimo pandemii nie świeciła pustkami, wręcz nie można się było opędzić od ,,klientów”.

     • Organizacja pracy szkoły od 26 kwietnia 2021 r.

     • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. informuję, iż od 26 kwietnia w naszej szkole - w klasach edukacji wczesnoszkolnej będzie wprowadzone nauczanie hybrydowe. W związku z tym w najbliższych tygodniach 50% uczniów będzie uczęszczała do szkoły, a druga połowa będzie pracowała z domu on-line.

      Harmonogram pracy i zarządzenie dyrektora do pobrania w załączniku.

      Dyrektor szkoły

      Lech Owczarczyk

     • Powrót dzieci z oddziałów przedszkolnych

     • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku 19 kwietnia 2021 r. dzieci z grup 5 i 6- latków powracają do szkoły. Organizacja pracy w pozostałych oddziałach się nie zmienia.

     • Organizacja pracy szkoły do 18 kwietnia 2021 r.     • Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydłuża się do dnia 18 kwietnia 2021 r. czasowe ograniczenie   funkcjonowania naszej szkoły na dotychczasowych zasadach.

      Dyrektor szkoły Lech Janusz Owczarczyk

     • Organizacja pracy szkoły od dnia 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. w związku z ogłoszonym kolejnym lockdownem

     •  

      Szanowni Państwo

      W związku z decyzją rządową z dnia 17.03.2021 r. informuję, że od dnia 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas (I – VIII).

      OD NAJBLIŻSZEGO PONIEDZIAŁKU organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie będzie wyglądała w następujący sposób:

      • Oddziały przedszkolne pracują w dotychczasowym systemie.

      • Klasy I-VIII uczą się w systemie zdalnym w czasie rzeczywistym, w/ g dotychczasowego planu lekcji – zgodnie z uzyskanym instruktażem od wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

      • Nauczyciele realizują lekcje w systemie zdalnym  zgodnie z ustalonym grafikiem.

      • Świetlica szkolna będzie dostępna dla uczniów klas I-III w godzinach 7 00 – 16 00 w/g dotychczasowych zasad.

      • Od poniedziałku mamy również obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 – po wcześniejszym zgłoszeniu w Sekretariacie Szkoły.

      • Sekretariat Szkoły będzie czynny codziennie w godz. 730 – 1530 (dostęp wyłącznie głównym wejściem).

      • Pedagog i Psycholog będą dostępni po wcześniejszym umówieniu wizyty lub telefonicznie(ew. aplikacja Teams).

      • Od wtorku 23 marca wznawiamy działalność stołówki szkolnej.

      • Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi( nauczanie indywidualne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, inne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej),  którzy ze względu na niepełnosprawność lub inne uzasadnione przyczyny nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane będzie nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole.

      • Dla uczniów z klas VIII mogą być organizowane w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe (do 5 osób) z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty.

      • Dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

      O wszelkich innych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego, strony https://szkolanrjeden.edupage.org/.

      Lech Owczarczyk
      Dyrektor Szkoły

      https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

     • Życzenia

     • Drogie Panie

      W dniu Waszego Święta składamy Wam z głębi serca płynące życzenia, zdrowia, wszelkiej pomyślności, szczęścia, miłości bliskich, szacunku otoczenia, samych pięknych dni w życiu, sukcesów zawodowych.

      Dziękujemy Wam, że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym.

      Dyrektor i wszyscy mężczyźni SP1 w Kolnie

     • Komunikat – Konkurs Kangur Matematyczny

     • Drodzy Uczniowie!

      Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny, na wniosek organizatorów regionalnych Konkursu, przesuwa termin zawodów Konkursu na dzień 22 kwietnia 2021 r., godz. 9.00.

      Szkolny Koordynator Konkursu

     • Próbne egzaminy ósmoklasisty


     • Od 17 do 19 marca organizowane będą tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

      Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br. Przedstawiamy szczegółowy harmonogram.

      Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych

      • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski

      • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka

      • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

      Materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

      O terminie przekazania materiałów okręgowe komisje egzaminacyjne poinformują dyrektorów szkół w pierwszym tygodniu marca br. Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną udostępnione na tyle wcześnie, aby umożliwić dyrektorom szkół powielenie ich w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów uczestniczących w tym teście.

      Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, o godz. 9:00, tak aby umożliwić wzięcie udziału w badaniu diagnostycznym uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.

      Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na ww. stronach internetowych oraz przekazywane dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO każdego dnia diagnozy ok. godz. 16:00.Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, proponujemy, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Diagnoza musi zostać przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

      Przypominamy, że w 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki[1]. Zmianie – w stosunku do egzaminów w latach 2019–2020 – ulegnie również liczba punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie zadań w danym arkuszu egzaminacyjnym.Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie ósmoklasisty na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.Warto zwrócić uwagę na to, że zadania w teście diagnostycznym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do połowy marca br.

      Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

      • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

      • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów

      • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)

      • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.

      • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych

      • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

     • Konkursy proponowane przez KOKiS- zachęcamy do udziału!

     • Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do uczestnictwa w Powiatowym Konkursie   " Miłość jest wszędzie". Konkurs polega na indywidualnej recytacji wiersza, tekstu, o tematyce miłosnej i przesłaniu nagrania na stronę  konkurs@kokis-kolno.pl  Nadsyłanie nagrań mija 11 02 2021r.  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15.02.2021r.

      Kolejna propozycja to Powiatowy Konkurs Piosenki Bajkowej. Miłośnicy rysowania i malowania również znajdą coś dla siebie. Proponowany jest udział w konkursie plastycznym ,,Pejzaż zimowy". Szczegóły odnośnie konkursów  znajdują się na stronie internetowej  http://www.kokis.kolno.home.pl/kokis/. Zachęcamy do udziału.

     • Uwaga uczniowie - zmiana planu

     • Bardzo proszę o sprawdzenie planu lekcji swojej klasy, ponieważ od 1 lutego 2021r. nastąpiły drobne zmiany w rozkładzie zajęć. Nowy plan lekcji umieszczony jest na stronie internetowej.

     • Uwaga praca!!!

     • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie poszukuje nauczycieli pedagogiki specjalnej (autyzm). Bliższe informacje w sekretariacie szkoły.

     • Organizacja zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie w II semestrze roku szkolnego 2020/2021

     •  

              Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      https://www.gov.pl/attachment/69bd7ef4-a523-4cb2-ae3f-faeaebf0d111

      z dniem 18.01.2020r powracamy do zajęć szkolnym wg następujących zasad:

      1. Klasy IV – VIII kontynuują naukę w formie zdalnej, na dotychczasowych zasadach;

      2. Klasy I-III wracają do nauki stacjonarnej zgodnie z zasadami określonymi w rekomendacjach Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji oraz możliwościami organizacyjnymi Szkoły.

      3. Grupy 5 i 6-latków bez zmian.

       Zgodnie z powyższymi rekomendacjami, dla klas I-III obowiązują między innymi następujące reguły:

      · wietrzenie sal lekcyjnych po każdych zajęciach,

      · codzienna dezynfekcja wszystkich pomieszczeń szkolnych,

      · pomiar temperatury dzieci termometrem bezdotykowym w przypadku podejrzenia choroby,

      · zajęcia lekcyjne w jednej sali ( z wyłączeniem informatyki i wf),

      · wydzielone szatnie,

      · zróżnicowane wejścia do szkoły,

      · automaty dezynfekcyjne do rąk przy każdym wejściu do szkoły,

      · obowiązują wydzielone strefy dla Rodziców i Opiekunów w budynku szkolnym,

       · zróżnicowane godziny i miejsca przerw międzylekcyjnych,

       · zindywidualizowany grafik korzystania ze stołówki i świetlicy szkolnej,

      Szczegółowe rozwiązania stosowane w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie są dostępne na stronie www.szkolanrjeden.edupage.org

      oraz w Sekretariacie Szkoły

      Dyrektor Szkoły Lech Owczarczyk

     • Drodzy Rodzice i Uczniowie

     • W związku z wprowadzeniem dodatkowych zasad bezpieczeństwa w całym kraju informuję, że od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolnie obowiązywać będą ogólne zasady dotyczące miejsc publicznych. Zatem w miejscach wspólnych na terenie szkoły - tam tylko mogą przebywać rodzice PARTER i przy szatniach (Wojska Polskiego 22 oraz Marii Dąbrowskiej 4) obowiązkowe będzie noszenie maseczek. Zgodnie z informacją przekazaną przez ministra zdrowia podczas konferencji na lekcji nie ma obowiązku noszenia maseczek. Wszystkie wcześniej obowiązujące procedury bezpieczeństwa w naszej szkole nadal obowiązują.

      Apeluję do wszystkich o respektowanie przepisów i odpowiedzialne zachowanie.

      Proszę także o zapoznanie się z obecnie obowiązującymi zaleceniami 

      Lech Owczarczykdyrektor SP 1 w Kolnie

      Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkol_podstawowych-1-1(1).pdf

     • KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY” 2021

     • Drodzy Uczniowie!

      Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu ”Kangur Matematyczny” w roku szkolnym 2020/2021. Konkurs jest adresowany do uczniów z kl. II – VIII.

      Konkurs zostanie przeprowadzony 18 marca 2021r. Opłata konkursowa dla uczestników we wszystkich kategoriach: 10zł.  Opłatę konkursową proszę wpłacać do Szkolnego Koordynatora Konkursu.

      Termin wpłaty do Szkolnego Koordynatora Konkursu  25.01.2021r.

      UWAGA!!!

      Warunkiem uczestnictwa w konkursie wymagane jest oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzaniu danych osobowych. Oto link do pobrania oświadczenia:

      https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

      Szkolny Koordynator Konkursu

      Ewa Szczech

     • Jak fundusze europejskie zmieniły moją okolicę?

     •  

      Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że uczennica naszej szkoły Oliwia Paliwoda z klasy 3a zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym Jak fundusze europejskie zmieniły moją okolicę?

      Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej przykłady zmian, które nastąpiły w województwie podlaskim (naszej miejscowości) dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich i projektów. Przyznajcie sami, że zadanie było bardzo trudne- a konkurencja duża. Tym większe gratulacje dla Oliwi z osiągniętego sukcesu!

      Dziękujemy Oliwka za godne reprezentowanie szkoły!

       

     • Życzenia świąteczne

     •  

       

       

      Szanowni Państwo mijający rok sprawił, że świat stał się nagle zupełnie inny, żegnamy go bez żalu z optymizmem i nadzieją patrząc na nowy. Wszystkim Uczniom ich rodzinom a także nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie i wszystkim naszym przyjaciołom pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia.

      Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla każdego z nas czasem radości i spokoju oraz wiary w lepsze jutro.

      Niech świąteczna choinka przypomina nam, że w gruncie rzeczy nic nie jest w stanie zmienić nas samych, naszej życzliwości, wyrozumiałości i zwykłego człowieczeństwa. 

      Niech Nowy Rok przyniesie same pozytywne zmiany zarówno w naszym życiu osobistym jak i zawodowym.

      Niech każde dziecko będzie miało możliwość rozwoju w normalnych warunkach bez ograniczeń i osamotnienia, uczestnicząc w zajęciach, podczas których spotka się z ulubionymi nauczycielami i rówieśnikami.

      Niech Nowy Rok przyniesie nam wszystkim same dobre rzeczy.

      Dyrektor szkoły

      Lech Owczarczyk