• Warsztaty przyrodnicze

     • W dniu 30.05.22 r. grupy: 5-latków a oraz  6- latków b gościły  pracowników Pracowni Artstycznej AS.

      Dzieci uczestniczyły  w warsztatach przyrodniczych, które miały na celu poszerzenie wiedzy przyrodniczej.

      Każdy  z uczestników  miał możliwość  stworzenia  własnego, miniaturowego  lasu w słoiku. Była to świetna  okazja do poszerzenia wiedzy na temat leśnej flory, oraz do rozwoju zdolności  manualnych najmłodszych.

     • Program Wsparcia Psychologiczno- Pedagogicznego

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice!

      W dobie ogromnych potrzeb wsparcia psychologicznego dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców zachęcam do zapoznania się z ofertą, w ramach finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego. Jest ona dostępna na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej pod adresem www.pwpp.uksw.edu.pl Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online. Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączniku 1. Pytania i wątpliwości proszę kierować do pani Ewy Staruch Asystent Kierownika Zadania pn. Projekt Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla Uczniów i Nauczycieli realizowanego ze środków MEiN; tel. 22 569 68 60

     • Egzamin ósmoklasisty

     • Przed ósmoklasistami z naszej szkoły ważny moment- trzy dni egzaminów. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. W 2022 r. – podobnie jak w zeszłym roku – egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

      Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  Jest przeprowadzany w formie pisemnej.

      Ósmoklasiści  przystępują do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

      1. 24.05 2022 r. - języka polskiego - trwa 120 minut
      2. 25.05.2022 r.- matematyki - trwa 100 minut
      3. 26.05.2022 r.- języka angielskiego- 90 minut                                                                                                

      Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

      Nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

      Wyniki i zaświadczenia

      W 2022 r. uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

       Drodzy ósmoklasiści życzymy powodzenia i trzymamy za Was kciuki!

       

     • Ogłoszenie

     • Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolnie informuje, że rozpoczynamy zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na nowy rok szkolny 2022/2023. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać uczniowie klas 0- III rodziców pracujących. Wymagane są zaświadczenia o zatrudnieniu. Karty zgłoszeniowe do świetlicy będą dostępne w kancelarii i w świetlicy, jak również  można je pobrać i wydrukować z poniższego linku. Wypełnioną kartę dostarczamy do sekretariatu szkoły lub do świetlicy do dnia 17.06.2022 r.