Nawigacja

Kącik matematyczny

Regulamin konkursu

Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego

100 zadań na 100-lecie szkoły

 

I. CELE KONKURSU:

 

1.  Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
2.  Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.

3.  Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

4.  Budzenie nawyku współzawodnictwa.

5. Upamiętnienie setnej rocznicy istnienia szkoły.

6.  Wdrażanie do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy IV- VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolnie.

2.  Konkurs trwa od 1 marca 2019 roku do 31 maja 2019 roku.

3. Od 1 marca raz w miesiącu na stronie internetowej szkoły

 ( w zakładce Kącik matematyczny) będą ukazywać się zestawy zadań z matematyki (pochodzących z rożnych źródeł) dla poszczególnych klas. Zestawy składać się będą z zadań o różnym stopniu trudności. Treść także do zdobycia w sali 104.

4. Rozwiązane zadania należy podpisać i dostarczyć  w terminie do  2 tygodni od ukazania się ich na stronie do skrzynki rozwiązań znajdującej się w Szkolnej Bibliotece.

 

III. KRYTERIA OCENY I NAGRODY: 

 

1. Oceny rozwiązanych zadań dokonuje jury powołane przez organizatora, według   ustalonego kryterium punktowego.

2. Listę uczniów wraz z uzyskaną liczbą punktów zamieścimy na stronie internetowej naszej szkoły.

3. O kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów.

4. Zwycięzcy z poszczególnych klas otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez Dyrekcję Szkoły.

5. Pozostali uczestnicy otrzymują drobne upominki.

6. Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym uczniom odbędzie się w czerwcu podczas uroczystego apelu.

Uczeń z największą liczbą punktów otrzyma tytuł „Najlepszego matematyka Jedynki”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Życzymy wytrwałości w pokonywaniu matematycznych łamigłówek.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
    18- 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22
  • (86)278-21-24
    Sekretarz szkoły - p. Joanna Socik

Galeria zdjęć