Nawigacja

O szkole

Harmonogram badań kompetencji uczniów 2017/ 2018

 

Harmonogram badania osiągnięć edukacyjnych uczniów

 

Klasa

Cel badania

Termin

Odpowiedzialni

 

wszystkie oddziały

Systematyczna obserwacja umiejętności dzieci.

 

IX - VI

wszyscy nauczyciele

oddziały przedszkolne i grupy 5- latków

Prowadzenie przez dyrektora szkoły obserwacji zajęć w zakresie rozwijania umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

zgodnie z harmonogramem obserwacji

 

dyrektor

oddziały 0

Diagnoza wstępna dzieci sześcioletnich w zakresie umiejętności przygotowujących do nauki czytania, pisania, matematyki oraz umiejętności społecznych i przyrodniczych. Określenie kierunków pracy dzieciom, które wymagają wspierania rozwoju lub rozwijania szczególnego potencjału

IX- X

 

wychowawcy grup 0

oddziały 0

Przedstawienie rodzicom wyników diagnozy wstępnej oraz kierunków do dalszej pracy (dla grupy, pracy indywidualnej).

 

XI

wychowawcy grup 0

oddziały 0

Zapoznanie nauczycieli ze sprawozdaniem z przeprowadzonej diagnozy wstępnej dzieci 6-letnich.

 

XI

wychowawcy grup 0

oddziały 0

Analiza realizacji wniosków przyjętych po przeprowadzonej diagnozie wstępnej

I

wychowawcy grup 0

oddziały 0

Zapoznanie nauczycieli z wnioskami i rekomendacjami wynikającymi z przeprowadzonej obserwacji.

 

I-II 2018r.

wychowawcy grup 0

oddziały 0

Diagnoza końcowa gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich.

 

III-IV 2018r.

wychowawcy grup 0

oddziały 0

Przedstawienie rodzicom dzieci 6-letnich wyników diagnozy końcowej.

Przekazanie rodzicom pisemnej ,,Informacji o rozwoju dziecka”.

 

V 2018r.

wychowawcy grup 0

oddziały 0

Analiza realizacji wniosków przyjętych po diagnozie końcowej.

 

VI 2018r.

wychowawcy grup 0

oddziały 0

Analiza rozwoju umiejętności dzieci na przestrzeni roku szkolnego w kontekście umiejętności określonych w podstawie programowej – ewaluacja rocznej pracy wychowawczo – dydaktycznej i określenie wniosków do pracy w roku szkolnym 2017/2018.

 

V 2018r.

wychowawcy grup 0

oddziały 0

Analiza udziału dzieci w konkursach.

 

V 2018r.

wychowawcy grup 0

 

I

 

Kompetencje uczniów klas I i IV

,,na wejściu”.

 

 

wrzesień/

październik 2018r.

 

Sprawdzanie prac: nauczyciele poszczególnych przedmiotów

- analiza zbiorcza, wnioski

I- III,

IV-VII

Przedstawienie rodzicom wyników diagnozy wstępnej oraz kierunków do dalszej pracy (dla grupy, pracy indywidualnej).

 

listopad 2017r.  i czerwiec 2018r.

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

 

V-VII

 

Sprawdzian diagnozujący umiejętności uczniów na początku roku szkolnego

w klasach V-VII z matematyki, języka polskiego,        języka angielskiego, przyrody, historii, biologii, chemii, geografii.

 

wrzesień 2017r.

 

Sprawdzanie prac: nauczyciele poszczególnych przedmiotów

- analizy zbiorcze, wnioski

 

IV-VI

 

Sprawdziany cząstkowe wg planów dydaktycznych

 

 

wrzesień 2017r.

-maj 2018r.

 

Sprawdzanie prac: nauczyciele poszczególnych przedmiotów

-analizy zbiorcze, wnioski

 

II

Test  cichego czytania ze zrozumieniem dla ucz. kl. II

maj 2018r.

wychowawcy klas II

 

 

Sprawdzian kompetencyjny na koniec etapu edukacyjnego. Trzecioteścik.

 

 

maj 2018r.

 

Przewodniczący Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej

Sprawdzanie prac: nauczyciele poszczególnych przedmiotów

-analiza zbiorcza, wnioski

IV-VI

 

Roczny sprawdzian kompetencyjny w klasach IV-VII

z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, przyrody, historii.

 

maj 2018r.

 

Sprawdzanie prac: nauczyciele poszczególnych przedmiotów

-analiza zbiorcza, wnioski

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
    18- 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22
  • (86)278-21-24
    Sekretarz szkoły - p. Joanna Socik

Galeria zdjęć