Nawigacja

O szkole / Dokumenty

Harmonogram badań kompetencji uczniów 2018/ 2019

 

Harmonogram badania osiągnięć edukacyjnych uczniów

 

Klasa

Cel badania

Termin

Odpowiedzialni

 

IV

Systematyczna obserwacja umiejętności dzieci.

 

IX - VI

wszyscy nauczyciele

oddziały 0

Diagnoza wstępna dzieci sześcioletnich w zakresie umiejętności przygotowujących do nauki czytania, pisania, matematyki oraz umiejętności społecznych i przyrodniczych. Określenie kierunków pracy dzieciom, które wymagają wspierania rozwoju lub rozwijania szczególnego potencjału

IX- X

wychowawcy grup 0

oddziały 0

Diagnoza końcowa gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich.

Przedstawienie rodzicom dzieci 6-letnich wyników diagnozy końcowej.

Przekazanie rodzicom pisemnej ,,Informacji o rozwoju dziecka”.

Analiza realizacji wniosków przyjętych po diagnozie końcowej.

 

 

 

III-VI 2019r.

wychowawcy grup 0

5- latki

Diagnoza końcowa

V 2019r.

wychowawcy grup 5 latków

I- VIII

Szkolne uwarunkowanie efektywności pracy domowej ucznia.

I- III 2019r.

nauczyciele uczący w klasach

 

I i IV

Kompetencje uczniów klas I i IV

,,na wejściu”.

Przedstawienie rodzicom wyników diagnozy

wrzesień/

październik 2018r.

Sprawdzanie prac: nauczyciele poszczególnych przedmiotów

- analiza zbiorcza, wnioski

VIII

Próbny sprawdzian ósmoklasisty

grudzień 2018r.

n-le uczący w klasach VIII

VIII

Egzamin ósmoklasisty

kwiecień 2019r.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

IV-VIII

Sprawdziany cząstkowe wg planów dydaktycznych

 

wrzesień 2018r.

-maj 2019r.

Sprawdzanie prac: nauczyciele poszczególnych przedmiotów

-analizy zbiorcze, wnioski

II

Test  cichego czytania ze zrozumieniem dla ucz. kl. II

maj 2019r.

wychowawcy klas II

III

Sprawdzian kompetencyjny na koniec etapu edukacyjnego. Trzecioteścik.

 

maj 2019r.

Wychowawca klasy III

IV-VII

Roczny sprawdzian kompetencyjny w klasach IV-VII

z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, przyrody, historii.

maj 2019r.

Sprawdzanie prac: nauczyciele poszczególnych przedmiotów

-analiza zbiorcza, wnioski

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
    18- 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22
  • (86)278-21-24
    Sekretarz szkoły - p. Joanna Socik

Galeria zdjęć