Nawigacja

O szkole / Dokumenty

Harmonogram badań kompetencji uczniów 2022/ 23

 

Harmonogram badania osiągnięć edukacyjnych uczniów

 

Klasa

Cel badania

Termin

Odpowiedzialni

 

Kl. 0

Diagnoza sześciolatka

IX, V

wychowawcy klas 0

Kl. I

Test diagnozujący na wejście w kl. I.

IX

wychowawcy klas I

I- VIII

Systematyczna obserwacja umiejętności dzieci. Sprawdziany, prace klasowe

 

IX – VI

 nauczyciele poszczególnych przedmiotów,

analiza wybranego  sprawdzianu

II

Test  badania techniki czytania głośnego dla ucz. kl. II

maj 2023 r.

wychowawcy klas II

III

Sprawdzian kompetencyjny na koniec etapu edukacyjnego. Trzecioteścik.

 

 

maj 2023 r.

przewodniczący zespołu edukacji wczesnoszkolnej

wychowawcy klas III

-analiza zbiorcza, wnioski

VIII

Próbny egzamin ósmoklasisty

Grudzień 2022 r

Marzec 2023 r.

nauczyciele przedmiotów objętych sprawdzianem, uczący w klasach VIII

-sprawdzanie prac, analiza zbiorcza, wnioski

VIII

Egzamin ósmoklasisty

maj 2023 r.

dyrektor, wicedyrektor, OKE

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
    18- 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22
  • (86)278-21-24
    Sekretarz szkoły - p. Joanna Socik

Galeria zdjęć