Nawigacja

O szkole / Dokumenty

Harmonogram badań kompetencji uczniów 2019/ 20

 

Harmonogram badania osiągnięć edukacyjnych uczniów

 

Klasa

Cel badania

Termin

Odpowiedzialni

 

wszystkie oddziały

Systematyczna obserwacja umiejętności dzieci. Sprawdziany, prace klasowe

 

cały rok

IX - III

wszyscy nauczyciele,

analiza wybranego  sprawdzianu

oddziały 6- latków

Diagnoza wstępna i końcowa dzieci sześcioletnich w zakresie umiejętności przygotowujących do nauki czytania, pisania, matematyki oraz umiejętności społecznych i przyrodniczych. Określenie kierunków pracy dzieciom, które wymagają wspierania rozwoju lub rozwijania szczególnego potencjału

IX- V

 

wychowawcy grup 0

oddziały 6- latków

Przedstawienie rodzicom wyników diagnozy wstępnej oraz kierunków do dalszej pracy (dla grupy, pracy indywidualnej).

 

IX- V

wychowawcy grup 0

 

I- IV

 

Kompetencje uczniów klas I i IV

,,na wejściu”.

 

 

wrzesień/

październik 2019 r.

Sprawdzanie prac: nauczyciele poszczególnych przedmiotów

- analiza zbiorcza, wnioski

I- IV,

 

Przedstawienie rodzicom wyników diagnozy wstępnej oraz kierunków do dalszej pracy (dla grupy, pracy indywidualnej).

 

 

listopad 2019 r. 

wychowawcy klas

II

Test  badania techniki czytania głośnego dla ucz. kl. II

maj 2020 r.

wychowawcy klas II

III

 

Sprawdzian kompetencyjny na koniec etapu edukacyjnego. Trzecioteścik.

 

 

maj 2020 r.

Przewodniczący Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej

wychowawcy klas III

-analiza zbiorcza, wnioski

VIII

Próbny egzamin ósmoklasisty

listopad 2019 , luty 2020 r.

Sprawdzanie prac: nauczyciele poszczególnych przedmiotów

-analiza zbiorcza, wnioski

VIII

Egzamin ósmoklasisty

kwiecień 2020 r.

dyrektor, wicedyrektor, OKE

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
    18- 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22
  • (86)278-21-24
    Sekretarz szkoły - p. Joanna Socik

Galeria zdjęć