Nawigacja

O szkole / Dokumenty

Historia

Pierwsza wzmianka o szkole w Kolnie pochodzi z 1530 r. Istniała ona przy kościele św. Katarzyny. Mieściła się w domu wikariusza, a rektorem był Jan z Andrzejewa. Do szkoły tej uczęszczało 70 uczniów.

Po usilnych staraniach burmistrza od 1815 r. zaczęła działać w Kolnie szkoła elementarna. Uczęszczało do niej 30 uczniów, a w następnym roku -78

Nauczycielem był Piotr Kollawczyński, który przybył do Kolna z Wąsosza. W szkole uczono pisać i czytać po polsku, niemiecku i łacinie. Uczono też rachunków, początków geografii, nauki obyczajowej, nauki chrześcijańskiej, deklinacji i koniugacji łacińskich i niemieckich.

Na początku XX w. funkcjonowała pięcioklasowa Szkoła Miejska im. T. Kościuszki (brak jest dokładnych informacji na ten temat, ponieważ część dokumentów uległa zniszczeniu, a pozostałe zostały wywiezione poza granice kraju).

Budynek szkoły zbudowany był z drewna.

W grudniu 1918 r. powstało w mieście gimnazjum. Pierwszym dyrektorem został ks. Jan Pomichowski. Oprócz księdza pracowało dwóch nauczycieli.

W wyniku działań wojennych "stara" szkoła została spalona. Po długich staraniach władz miasta, jak i samych mieszkańców, na miejscu rozebranej cerkwi. prawosławnej wybudowano w mieście nową (murowaną) szkołę. Patronem szkoły został Tadeusz Kościuszko. Została ona oddana do użytku w 1935 r. W murach tej szkoły do dnia dzisiejszego kształci się młode pokolenie kolnian.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
    18- 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22
  • (86)278-21-24
    Sekretarz szkoły - p. Joanna Socik

Galeria zdjęć