• Prezydium Rady Rodziców

    • Przewodniczący - Andrzej Kleczyński

     Zastępca- Agnieszka Bednarczyk

     Sekretarz- Monika Górecka

     Skarbnik - Aneta Papież

      

     -M

     Komisja Rewizyjna:

     Dorota Sobieska

     Elżbieta Bajno

     Katarzyna Woźniak