Nawigacja

Laboratoria Przyszłości

Informacje o programie

 

 

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych. Jest on inicjatywą edukacyjną Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Wsparcie finansowe jest przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, oraz umiejętności w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Nasza szkoła  otrzymała w ramach programu  wsparcie finansowe

na całość zadania w kwocie 111 300 zł.

 

Wyposażenie zakupione w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” będzie regularnie wykorzystywane na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i uroczystościach szkolnych.

Nasi uczniowie będą programować, projektować, konstruować, fotografować a przede wszystkim rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
    18- 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22
  • (86)278-21-24
    Sekretarz szkoły - p. Joanna Socik

Galeria zdjęć